•  0006s 0002 photodune 534807 oilseed rape blossoms m
  •  0006s 0000 photodune 3752291 yellow corn background m
  • slajd nasiona
  •  0006s 0001 photodune 3027882 handful of grains in the hands m 1

Materiał siewny

W prawidłowej i precyzyjnej agrotechnice ważną pozycję zajmuje wysokiej jakości materiał siewny. Firma Jan Jarus Jagro Zaopatrzenie Rolnictwa posiada w swojej ofercie wyłącznie kwalifikowany materiał siewny sprawdzonych markowych dostawców:
- materiał siewny kukurydzy – HR Smolice, KWS, Sumi Agro i inne,
- materiał siewny rzepaku – KWS, Sumi Agro i inne,
- materiał siewny zbóż, odmiany populacyjne - HR Smolice, HR Danko i inne,
- materiał siewny zbóż, odmiany hybrydowe -  jęczmień hybrydowy Syngenta, żyto hybrydowe KWS, Stateen-Union,
- poplony i trawy.

 

Oferta odmian kukurydzy 2017

Przygotowaliśmy dla Was ofertę na odmiany kukurydzy 2017. Jest ich ponad 80 więc każdy znajdzie coś dla siebie.
Jesteśmy autoryzowanymi dystrybutorami wszystkich firm, których odmiany widzicie poniżej - macie gwarancję, że nasiona pochodzą z pierwszej ręki.

oferta kukurydza jagro 2016

Kukurydza

Firma JAGRO jest oficjalnym dystrybutorem firm nasiennych, które produkują najlepsze odmiany kukurydzy dostępne na Polskim rynku.  
 sumiagro
SUMI AGRO POLAND poleca kilka bardzo wydajnych odmian kukurydzy o zróżnicowanym FAO i sposobie użytkowania, tak aby każdy rolnik mógł wybrać z nich te najbardziej odpowiednie dla swoich potrzeb i rejonu uprawy. Odmiany pochodzą od najlepszych firm hodowlanych i zostały dobrane specjalnie pod kątem wymagań polskich rolników. W nadchodzącym sezonie Sumi Agro Polska poleca szczególnie odmianę Veritis (ES), która spraw dziła się już na 100.000 hektarów uprawy w Polsce, oraz NOWOŚĆ – odmianę Sikaldi, należącą do elitarnego programu żywienia zwierząt „Agro-Zoo".

!! NOWOŚĆ !! Nasiona kukurydzy: SIKLADI - doskonała kiszonka !! NOWOŚĆ !!

FAO: 240 

!! NOWOŚĆ !! Nasiona Kukurydzy SIKALDI - Charakterystyka !! NOWOŚĆ !!
Typ: mieszaniec pojedynczy
Typ ziarna: flint-dent
Użytkowanie: na ziarno i kiszonkę
Rejestracja: Francja 2014
Hodowca: Caussade Semences

MOCNE STRONY:  
Nowa, wydajna odmiana z grupy średnio wczesnej
Odmiana o uniwersalnym przeznaczeniu na ziarno lub kiszonkę
Dobra korelacja wielkości plonu ziarna w stosunku do niskiej wilgotności podczas zbioru
Wyselekcjonowana odmiana należąca do elitarnego programu żywienia zwierząt „Agro-Zoo”
Odmiana o doskonałych parametrach kiszonkowych pod względem strawności i koncentracji energii
Rośliny o silnej budowie i wysokiej zdrowotności do końca wegetacji
Wysoki potencjał plonowania na ziarno (doświadczenia ścisłe, Polska): 2014 r. średnio – 106% wzorca, 2015 r.
(w ekstremalnie suchym, niekorzystnym dla uprawy kukurydzy sezonie) – 103% wzorca

Norma wysiewu (nasion na ha):
Gleby ciężkie: 89.000 – 92.000
Gleby średnie: 84.000 – 88.000
Gleby lekkie: 80.000 – 83.000
Nasiona kukurydzy SIKALDI SumiAgro


Nasiona kukurydzy: Codibag - pierwszorzędne ziarno, jakościowa kiszonka

FAO: 240

Nasiona Kukurydzy CODIBAG - Charakterystyka
Typ: mieszaniec trójliniowy (tc)
Typ ziarna: flint-dent
Użytkowanie: na ziarno i kiszonkę
Rejestracja: Słowacja 2008
Hodowca: Caussade Semences

MOCNE STRONY:
Wysokie, bogato ulistnione rośliny
Wysoki potencjał plonowania kiszonki
Doskonała jakość kiszonki (kolby)
Dobrze wypełniona kolba
Szybki początkowy wzrost
Odmiana typu „stay green”
Bardzo dobra strawność kiszonki

codibag
Nasiona kukurydzy: Delphine - energetyczna kiszonka

FAO: 230-240

Nasiona Kukurydzy DELPHINE - Charakterystyka
Typ: mieszaniec trójliniowy (TC)
Typ ziarna: flint-dent/dent
Użytkowanie: na ziarno i kiszonkę
Rejestracja: Włochy 2004 i Katalog Europejski
Hodowca: Euralis Semences

MOCNE STRONY:
Wysoki plon ziarna i kiszonki
Szybki rozwój początkowy (wczesny wigor)
Odmiana wysoka, długo zielona – typ „stay green” 
Wysoki plon zielonej masy i wysoki udział kolb w zakiszanej masie
Przydatna do produkcji na biogaz i bioetanol

Norma wysiewu (nasion na ha):
Gleby dobre: ziarno – 90.000, kiszonka – 100.000
Gleby słabsze: ziarno – 85.000, kiszonka – 95.000
delphine
Nasiona kukurydzy: Makila - przede wszystkim ziarno

FAO: 240

Nasiona Kukurydzy MAKILA - Charakterystyka
Typ: mieszaniec pojedynczy (SC)
Typ ziarna: flint
Użytkowanie: na ziarno (przydatny do celów przemiałowych)
Rejestracja: Polska 2007, Francja 2006
Hodowca: Euralis Semences

MOCNE STRONY:
Wysoki potencjał plonowania na ziarno!!
Doskonała do celów przemiałowych
Najnowsza generacja mieszańców ziarnowych
Regularność plonowania
Dobry „stay green” 
Doskonała zdrowotność roślin i fitosanitarność ziarna
Plon ziarna: średnio 105% wzorca w wieloleciu 2005-2007*
Średnia wilgotność ziarna w czasie zbioru – 27,3%  (w wieloleciu 2005-2007*)
Bardzo wysoki udział ziarna w kolbach – 80,4%*
Doskonale nadaje się na CCM i do przerobu na bioetanol

Norma wysiewu (nasion na ha):
Gleby dobre: ziarno – 90.000
Gleby słabsze: ziarno – 85.000

makila
Nasiona kukurydzy: Splendis (ES) - stabilność w każdych warunkach

FAO: 250-260

Nasiona Kukurydzy SPLENDIS - Charakterystyka
Typ: mieszaniec trójliniowy (TC)
Typ ziarna: flint-dent
Użytkowanie: na ziarno i kiszonkę
Rejestracja: Francja 2002, Niemcy i Czechy 2004, Rumunia 2007 i Katalog Europejski
Hodowca: Euralis Semences

MOCNE STRONY:
ysoki potencjał w każdych warunkach
Mocne rośliny o dużych liściach
Dobry „dry down” i „stay green”
Polecany na zawodne stanowiska
Przydatny na opóźniony zbiór ziarna
Odporny na okresowe niedobory wilgoci
Doskonały na biogaz i bioetanol

Norma wysiewu (nasion na ha):
Gleby dobre: ziarno – 90.000, kiszonka – 95.000
Gleby słabsze: ziarno – 85.000, kiszonka – 90.000

splendis
Nasiona kukurydzy: Tolerance (ES) - tolerancja gwarancją sukcesu

FAO: 240-250

Nasiona Kukurydzy TOLERANCE - Charakterystyka
Typ: mieszaniec pojedynczy (SC)
Typ ziarna: flint/flint/dent
Użytkowanie: na ziarno i kiszonkę
Rejestracja: Francja 2013, spodziewana rejestracja w Polsce w 2014
Hodowca: Euralis Semences

MOCNE STRONY:
Stabilne plonowanie w użytkowaniu na ziarno
Odporność na wyleganie
Uniwersalność użytkowania
Wyraźny efekt „stay green”

Norma wysiewu (nasion na ha):
Gleby dobre: ziarno – 95.000
Gleby słabsze: ziarno – 90.000

tolerance
Nasiona kukurydzy: Veritis - wierność i pewność

FAO: 240

Nasiona Kukurydzy VERITIS - Charakterystyka
Typ: mieszaniec trójliniowy (TC)
Typ ziarna: flint-dent
Użytkowanie: na ziarno i kiszonkę
Rejestracja: Polska 2003, Niemcy, Czechy, Rosja
Hodowca: Euralis Semences

MOCNE STRONY:
Stabilny plon ziarna w każdych warunkach
„Stay green”
Dobra wartość żywieniowa kiszonki
Tolerancja na choroby
Szybko dosycha już w czasie dojrzewania na polu i łatwo oddaje wodę w czasie dosuszania
Doskonale nadaje się na CCM

Norma wysiewu (nasion na ha):
Gleby dobre: ziarno – 85.000, kiszonka – 90.000
Gleby słabsze: ziarno – 80.000, kiszonka – 85.000

veritis
Nasiona kukurydzy: Zizou - wczesne ziarno na celowniku

FAO: 220

Nasiona Kukurydzy ZIZOU - Charakterystyka
Typ: mieszaniec trójliniowy (TC)
Typ ziarna: flint-dent/flint
Użytkowanie: na ziarno i kiszonkę
Rejestracja: Polska 2011
Hodowca: Euralis Semences

MOCNE STRONY:
- Bardzo wczesne ziarno (średnia wilgotność ziarna w czasie zbioru: 28,9%)
- Doskonały „stay green”
- Zdrowotność roślin i odporność na wyleganie
- Szybkie dosychanie ziarna

Norma wysiewu (nasion na ha):
Gleby dobre: ziarno – 90.000, kiszonka – 95.000
Gleby słabsze: ziarno – 85.000, kiszonka – 90.000

zizou
 smolice
Nasiona kukurydzy: Blask!! NOWIŚĆ !! Nasiona kukurydzy: Juhas !! NOWOŚĆ !!

FAO 250

Nasiona Kukurydzy BLASK - Charakterystyka
Typ odmiany: pojedyncza (SC)

Typ ziarna: semi flint

Rośliny o wysokości ok. 270 cm, kolby grube, cylindryczne, dobrze zaziarnione


Kierunek użytkowania

Ziarno: ★★★
Kiszonka: ★★

Zalety:
Dobra odporność na wyleganie, niskie porażenie fuzariozą łodyg, dobra tolerancja na niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne
Niższe od przeciętnego porażenie omacnicą prosowianką

Zalecana obsada:
Ziarno i CCM: 80 000 roslin/ha
Kiszonka: 100 000 roślin/ha


blask

FAO 230-240

Nasiona Kukurydzy Juhas - Charakterystyka
Typ odmiany: pojedyńcza (SC)

Typ ziarna: semi flint

Odmiana zalecana do uprawy na wysokoenergetyczną kiszonkę z całych roślin. Rośliny dość wysokie (290-295 cm), dobrze ulistnione

Kierunek użytkowania

Ziarno: ★★
Kiszonka: ★★★ 

Zalety:
W badaniach rejestrowych wykazała się bardzo szybkim gromadzeniem suchej masy w kolbach, osiągając poziom 53,8% przy zbiorze (102,7%) i była to najwyższa wartość tej cechy spośród wszystkich odmian w 2. roku badań
Rośliny o niskim porażeniu głownią guzowatą oraz plamistością pochew liściowych

Zalecana obsada:
Ziarno i CCM: 75 000 - 80 000 roslin/ha
Kiszonka: 95 000 roslin/ha

Nasiona kukurydzy Juhas Smolice
Nasiona kukurydzy: BuranNasiona kukurydzy: Cedro

FAO 230

Nasiona Kukurydzy BURAN - Charakterystyka
Typ odmiany: trójliniowa (TC)

Typ ziarna: semi dent / semi dent

Przeznaczony przede wszystkim do uprawy na kiszonkę, wysokość roślin: ok. 210 cm.

Kierunek użytkowania

Ziarno: ★
Kiszonka: ★★ 

Zalety:
Wysoki plon ogólny przy bardzo dużym udziale kolb - około 55%
Bardzo dobra strawność kiszonki
Zachowuje zieloność łodyg w fazie dojrzałości kiszonkowej, tj. przy zawartości ok. 32% suchej masy całych roślin
Wysoki plon jednostek pokarmowych z hektara
Odporny na wyleganie łodygowe i korzeniowe

Zalecana obsada:
Kiszonka 100 000 - 110 000 roslin/ha

buran

FAO 200

Nasiona Kukurydzy CEDRO - Charakterystyka
Typ odmiany: trójliniowa (TC)

Typ ziarna: semi flint

Zalecany również do uprawy na kiszonkę w przypadku, gdy zachodzi konieczność opóźnienia siewu, a szczególnie w rejonach marginalnych uprawy kukurydzy

Kierunek użytkowania

Ziarno: ★★★
Kiszonka: ★★

Zalety:
Połączenie wczesności z wysokim plonem
Bardzo dobra odporność na porażenie łodyg zgnilizną fuzaryjną
Duża odporność na wyleganie

Zalecana obsada:
Ziarno i CCM: 80 000 roslin/ha
Kiszonka: 100 000 - 105 000 roslin/ha


cedro
Nasiona kukurydzy: Dumka!! NOWOŚĆ !! Nasiona kukurydzy: KONESER !! NOWOŚĆ !!

FAO 230

Nasiona Kukurydzy DUMKA - Charakterystyka
Typ odmiany: trójliniowa (TC)

Typ ziarna: semi dent

Rośliny wysokie - ok. 260 cm

Kierunek użytkowania

Ziarno: ★★
Kiszonka:  ★★★

Zalety:
Łączy wysoki potencjał plonowania z wczesnością
Bardzo dobry wczesny wigor siewek
Dobra odporność na wyleganie korzeniowe i łodygowe
Niższe porażenie fuzariozą łodygową (w 2007 r. o 5%)
Dobra tolerancja na głownię guzowatą kukurydzy

Zalecana obsada:
Ziarno i CCM: 80 000 roslin/ha
Kiszonka: 100 000 roślin/ha

dumka

FAO 260

Nasiona Kukurydzy KONESER - Charakterystyka
Typ odmiany: trójliniowa (TC)

Typ ziarna: semi dent

Odmiana zalecana do uprawy na kiszonkę z całych roślin.
Rekomendowana także do produkcji biogazu w całym kraju.
Jest to uzupełnienie znanej już serii bardzo wysokoplennych odmian, którą zapoczątkował Vitras, a następnie Ułan, Kosmal i Legion.
Rośliny bardzo wysokie (295-305 cm), dobrze ulistnione.

Kierunek użytkowania

Ziarno: ★
Kiszonka: ★★★
Biogaz: ★★★

Zalety:
Odmiana gwarantuje uzyskanie wysokiego i o bardzo dobrej jakości plonu kiszonki, co potwierdzają także wyniki doświadczeń rozpoznawczych w Niemczech
Odmiana odporna na wyleganie i z dość mocnym natężeniem cechy stay green, co daje dużą elastyczność czasu zbioru

Zalecana obsada: 
Kiszonka: 85 000 - 90 000 roslin/ha


Nasiona kukurydzy KONESER Smolice
Nasiona kukurydzy: Glejt!! NOWOŚĆ !! Nasiona kukurydzy: Konkurent !! NOWOŚĆ !!

FAO 230

Nasiona Kukurydzy GLEJT - Charakterystyka
Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi dent

Rośliny dość wysokie (ok. 260 cm) typu stay green, kolby średniej wielkości dobrze zaziarnione.

Kierunek użytkowania

Ziarno: ★★★
Kiszonka: ★★★

Zalety: 
Bardzo dobry wczesny wigor siewek nawet w warunkach chłodnej wiosny oraz przydatność do uprawy na glebach słabszych
Połączenie wysokiego potencjału plonowania z wczesnością
Dobra odporność na wyleganie i fuzariozę łodyg
Stabilny w plonowaniu
Dobry stay green

Zalecana obsada:
Ziarno i CCM: 80 000 roslin/ha
Kiszonka: 100 000 - 105 000 roslin/ha

glejt

FAO 230-240

Nasiona Kukurydzy KONKURENT - Charakterystyka
Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi flint

Wysokie, dobrze ulistnione rośliny oraz 50% pokrewieństwa genetycznego znanej odmiany Opoka wskazują, że Konkurent może być dobrym wyborem do uprawy na kiszonkę.

Kierunek użytkowania

Ziarno: ★★★
Kiszonka: ★★★

Zalety:
Odmiana wysoko i stabilnie plonująca, o dobrej odporności na fuzariozę kolb

Zalecana obsada:
Ziarno i CCM: 75 000 - 80 000 roślin/ha
Kiszonka: 90 000 - 95 000 roślin/ha

konkurent
Nasiona kukurydzy: NimbaNasiona kukurydzy: Prosna

FAO 260

Nasiona Kukurydzy NIMBA - Charakterystyka
Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: HRS_MORFOLOGIA_TYPZ_D

Odmiana o wczesności na pograniczu odmian średniowczesnych i średniopóźnych, wyhodownay wspólnie z niemiecką firmą Saaten Union. Wysokość roślin: 250 cm.

Kierunek użytkowania

Ziarno: ★
Kiszonka: ★★★ 
Biogaz: ★★

Zalety:
Przeznaczony do uprawy na kiszonkę w całym kraju, szczególnie na słabszych stanowiskach, charakteryzuje się wysokim plonem świeżej, jak i suchej masy, przewyższa również odmiany wzorcowe zawartością suchej masy w roślinach.

Zalecana obsada:
Kiszonka: 100 000 - 110 000 roslin/ha

nimba

FAO 220

Nasiona Kukurydzy PROSNA - Charakterystyka
Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi dent / semi dent

Rośliny o wysokości ok. 250 cm

Kierunek użytkowania

Ziarno: ★★
Kiszonka: ★★★

Zalety:

Tolerancyjna na niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne
Długo utrzymująca się zieloność lisci i łodyg (stay green)
Dobra odporność na fuzaryjną zgniliznę łodyg - w tej klasie wczesności ma to szczególne znaczenie
Bardzo dobry wczesny wigor

Zalecana obsada:
Ziarno: 80 000 roślin/ha
Kiszonka: 100 000 - 105 000 roslin/ha

prosna
Nasiona kukurydzy: Reduta !! NOWOŚĆ !! Nasiona kukurydzy: Rosomak !! NOWOŚĆ !!

 FAO 230

Nasiona Kukurydzy REDUTA - Charakterystyka
Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi dent / semi dent

Rośliny dobrze ulistnione, zachowują zieloność do końca sezonu wegetacyjnego (przy uprawie na ziarno w rejonach korzystnych klimatycznie zaleca się wykonanie zbioru do końca października).

Kierunek użytkowania

Ziarno: ★★
Kiszonka: ★★★

Zalety:
Bardzo dobry wczesny wigor
Tolerancyjna na głownię guzowatą
Mała wrażliwość na niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne

Zalecana obsada:
Ziarno i CCM: 80 000 roślin/ha
Kiszonka: 100 000 roślin/ha

reduta

FAO 250-260

Nasiona Kukurydzy ROSOMAK - Charakterystyka
Typ odmiany: pojedyncza (SC)
Typ ziarna: semi dent / semi dent

W 2012 roku odmiana była badana w Rumunii i na Ukrainie w warunkach dużego niedoboru opadów deszczu, uzyskując jeden z najważniejszych plonów ziarna pośród odmian w swojej grupie wczesności.

Kierunek użytkowania

Ziarno: ★★★
Kiszonka: ★★★

Zalety:
Dobra sztywność łodyg i tolerancja na fuzariozę kolb
Przystosowana do uprawy na glebach lżejszych oraz rejonach o mniejszej ilości opadów atmosferycznych

Zalecana obsada:
Ziarno i CCM: 75 000 - 80 000 roslin/ha
Kiszonka: 90 000 roślin/ha

rosomak
Nasiona kukurydzy: RywalNasiona kukurydzy: San

FAO 210

Nasiona Kukurydzy RYWAL - Charakterystyka
Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi flint

Z uwagi na swoją wczesność, polecany także do uprawy na kiszonkę w warunkach opóźnionego terminu, przyspieszonego terminu zbioru (siew ozimin, problemy z dzikiami, itp.)

Kierunek użytkowania

Ziarno: ★★★
Kiszonka: ★★

Zalety:
Mniejsze od wzorca porażenie kolb przez grzyby z rodzaju Fusarium o 14%, a także mniejsze porażenie głownią guzowatą, zarówno kolb, jak i łodyg
Rekomendowany do uprawy w najzimniejszych rejonach Polski północnej i północno-wschodniej

Zalecana obsada: 
Ziarno i CCM: 80 000 roslin/ha
Kiszonka: 100 000 roslin/ha

Wymagania glebowe:
Średnie

rywal

FAO 240

Nasiona Kukurydzy SAN - Charakterystyka
Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi dent / semi dent

Wysokość roślin: ok. 270 cm

Kierunek użytkowania

Ziarno: ★★★
Kiszonka:  ★★★

Zalety:
Strawność: 74,8% suchej masy, skrobia: 36% suchej masy
Łączy zalety mieszańca ziarnowego, na CCM i kiszonkowego
Charakteryzuje się odpornością fuzaryjną na zgniliznę łodyg oraz wyleganie korzeniowe
Dobry wczesny wigor
Odmiana tolerancyjna na głownię guzowatą, odmiana długo utrzymująca zieloność liści i łodyg

Zalecana obsada:
Ziarno i CCM: 80 000 roślin/ha
Kiszonka: 100 000 roślin/ha

Wymagania glebowe:
Średnie, Dobre

san
Nasiona kukurydzy: UłanNasiona kukurydzy: Vitras

FAO 270

Nasiona Kukurydzy UŁAN - Charakterystyka
Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi dent

Podobnie jak zbliżoną genetycznie odmianę Vitras, Ułana można uprawiać na kiszonkę w całej Polsce, z wyjątkiem północnej części III rejonu uprawy kukurydzy.

Kierunek użytkowania

Ziarno: ★★
Kiszonka:  ★★★
Biogaz: ★★★

Zalety:
Doskonały surowiec do biogazowni
Wytwarza bardzo wysokie plony świeżej masy zarówno w sprzyjających, jak i niekorzystnych sezonach (średnio 65,4 t/ha w skali kraju)

Zalecana obsada:
Ziarno i CCM
Kiszonka: od 80 000 roslin/ha na glebach słabszych 
do 100 000 roślin/ha na glebach lepszych

Wymagania glebowe:
Średnie

ulan

FAO 260

Nasiona Kukurydzy VITRAS - Charakterystyka
Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: flintKierunek użytkowania

Ziarno: ★
Kiszonka:  ★★★
Biogaz: ★★★

Zalety:
Dobra tolerancja na chłody wiosenne, umożliwia wczesny siew, może służyć jako substrat do produkcji biogazu (wydajność 9108 m3/ha na podstawie wyników doświadczeń rejestrowych w 2009 roku
Odmiana o bardzo wysokich roślinach i bardzo dużym plonie ogólnym suchej masy
Dobra tolerancja na głownię guzowatą kukurydzy
Dobra strawność kolb potwierdzona w badaniach rejestrowych COBORU

Zalecana obsada:
Kiszonka: od 90 000 roslin/ha na glebach słabszych 
do 100 000 roślin/ha na glebach lepszych

Wymagania glebowe:
Średnie

vitras
Nasiona kukurydzy: WiarusNasiona kukurydzy: Wigo

 FAO 220

Nasiona Kukurydzy WIARUS - Charakterystyka
Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi dent / semi dent

Rośliny dobrze ulistnione, zachowują zieloność do końca sezonu wegetacyjnego.

Kierunek użytkowania

Ziarno: ★★
Kiszonka: ★★★

Zalety: 
Dobra struktura kolby (wysoki udział ziarna) zapewnia uzyskanie wysokiego i o dobrej jakości plonu przy uprawie CCM

Zalecana obsada:
Ziarno i CCM: 80 000 roślin/ha
Kiszonka: 105 000 roślin/ha

Wymagania glebowe:
Toleruje słabsze

wiarus

 FAO 250

Nasiona Kukurydzy WIGO - Charakterystyka
Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi dent / semi dent

Wysokość roślin: 250 cm

Kierunek użytkowania

Ziarno: ★★
Kiszonka: ★★

Zalety: 
Dobry wczesny wigor, nawet w warunkach chłodnej wiosny
Rośliny typu stay green o dość dobrej odporności na fuzariozę łodyg, głownię i plamistość pochew liściowych

Zalecana obsada:
Ziarno i CCM: 80 000 roślin/ha
Kiszonka: 100 000 roślin/ha

Wymagania glebowe:
Średnie

wigo
Nasiona kukurydzy: WILGANasiona kukurydzy: SKARB
  

FAO 180

Nasiona Kukurydzy WILGA - Charakterystyka
Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi flint

Najwcześniejszy ze wszystkich mieszańców zarejestrowanych w Polsce.

Kierunek użytkowania

Ziarno: ★★
Kiszonka: ★★★  

Zalety: 
Zalecany w sytuacjach, gdy zachodzi potrzeba opóźnionego siewu, przesiewów lub po poplonach ozimych
Łączy wczesność z wysokim potencjałem plonowania - bardzo dobra struktura kolby przy uprawie na CCM

Zalecana obsada:
Ziarno i CCM: 80 000 - 85 000 roślin/ha
Kiszonka: 105 000 - 110 000 roślin/ha

Wymagania glebowe:
Średnie

wilga

 FAO 220

Nasiona Kukurydzy SKARB - Charakterystyka
Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi flint

Odmiana zarejestrowana w 2012 r. na Słowacji z Katalogu Wspólnotowego (CCA).

Kierunek użytkowania

Ziarno: ★★
Kiszonka: ★★★

Zalety: 
Uniwersalny charakter do uprawy na ziarno i wysokoenergtyczną kiszonkę
bardzo dobry wczesny wigor
toleruje wczesne siewy i mniej zasobne stanowiska glebowe
dobra odporność na wyleganie i tolerancja na głownię guzowatą
rośliny długo zachowują zieloność

Zalecana obsada:

Kiszonka: od 95 000 roślin/ha na glebach słabszych 
do 110 000 roślin/ha na glebach lepszych

Wymagania glebowe:
Toleruje słabsze

Nasiona kukurydzy SKARB Smolice
Nasiona kukurydzy: LOBER
  

FAO 240

Nasiona Kukurydzy WILGA - Charakterystyka
Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi dent / semi dent

Pod względem genetycznym zbliżony do odmiany San. Wysokość roślin: ok. 260 cm.

Kierunek użytkowania

Ziarno: ★
Kiszonka: ★★★  

Zalety: 
Bardzo dobry wczesny wigor, dobra odporność na wyleganie, długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg

Zalecana obsada:
Kiszonka: 100 000 roślin/ha

Wymagania glebowe:
Średnie

wilga

 
logo kws
Nasiona kukurydzy: Ronaldinio KWS - Nr 1 w Europie !!

Z 260 / K 260
Na ziarno, kiszonkę, biogaz lub grys


!! Nr 1 w Europie !!


Nasiona Kukurydzy RONALDINIO - Charakterystyka

Odmiana średniopóźna 

Z 260 / K 260
Na ziarno, kiszonkę, biogaz lub grys

Badania rynku przeprowadzone przez grupę Kleffmann&Partner wykazały, że Ronaldinio był w latach 2009, 2010, 2011, a także w roku 2012 najczęściej uprawianą odmianą kukurydzy w Europie.

KWS Ronaldinio w uprawie na ziarno:
- jedna z najwyżej i najstabilniej plonujących odmian w zmiennych pogodowo ostatnich siedmiu latach
- najwyższy plon ziarna w doświadczeniach rejestrowych COBORU w suchym 2006 roku
- ziarno szybko oddaje wodę do poziomu wilgotności ok. 30%

KWS Ronaldinio w uprawie na kiszonkę:
- optymalne połączenie parametrów ilościowych i jakościowych w użytkowaniu na kiszonkę
- bardzo wysoki i stabilny plon skrobi w połączeniu z dobrą strawnością całej rośliny
- mocno wydłużona optymalna faza do zbioru: szybko gromadzi skrobię wcześnie osiągając jej wysoką zawartość
- zbiór w późniejszym terminie pozwala na osiągnięcie podwyższonych zawartości skrobi bez spadku strawności całej rośliny
- przydatna we wszystkich systemach żywienia zwierząt, zarówno opartych na trawach jak i kiszonce z kukurydzy jako paszy podstawowej
- bardzo wysoka strawność całych roślin w zakresie 72,1 do 77,7% oraz NEL od 7,41 do 7,67 MJ/kg SM

Cechy agrotechniczne KWS Ronaldinio:
- uniwersalna odmiana ogólnoużytkowa
- wysoka zdolność adaptacji w rożnych warunkach glebowo-klimatycznych
- elastyczna pod względem sposobu wykorzystania: ziarno, kiszonka, grys, biogaz
- bardzo wysokie i stabilne w latach plony ziarna i suchej masy
- wytrzymała i tolerancyjna na stresy
- w latach 2009-2012 była najczęściej uprawianą odmianą kukurydzy w Europie!
- rośliny średniowysokie lub wysokie, bardzo wyrównane kolby typu fix
- nieduże wymagania glebowe i wysoka tolerancja na suszę

Nasiona kukurydzy Jagro Ronaldinio KWS 1 Nasiona kukurydzy Jagro Ronaldinio KWS 2
Nasiona kukurydzy Jagro Ronaldinio KWS 3

Nasiona kukurydzy Jagro Ronaldinio KWS 4
Nasiona kukurydzy Jagro Ronaldinio KWS 5


Nasiona kukurydzy Jagro Ronaldinio KWS 6Nasiona kukurydzy Jagro Ronaldinio KWS

!! NOWOŚĆ !! Nasiona kukurydzy: Carolinio KWS!! NOWOŚĆ !! Nasiona kukurydzy: Gottardo KWS

!! Nowość !!
Z 230 / K 240
Na ziarno, na kiszonkę i na grys

Nasiona Kukurydzy CAROLINIO - Charakterystyka
Odmiana średniowczesna.

Z 230 / K 240
Na ziarno, na kiszonkę i na grys

KWS Carolinio w uprawie na ziarno:

- Pierwsze miejsce w plonie ziarna (12,91 t/ha przy wilgot. 14%) i 2. miejsce pod względem dochodu brutto w dośw. rozpoznawczych CCA COBORU na północy Polski
- w badaniach rejestracyjnych COBORU 2013-2014 CAROLINIO KWS wykazało najniższe porażenie fuzariozą kolb

KWS Carolinio w uprawie na kiszonkę:

- w doświadczeniach rejestrowych 2013-2014 COBORU CAROLINIO KWS uzyskało średnio 20,4 t/ha plonu suchej masy całych roślin i 50,2% udziału kolb w plonie SM


Nasiona Kukurydzy Jagro Carolinio KWS

!! Nowość !!
Z 230 / K 240
Na ziarno, na kiszonkę i także na grys

Nasiona Kukurydzy GOTTARDO - Charakterystyka
Odmiana wczesna.

Z 200 / K 200
Na ziarno, na grys oraz na kiszonkę

KWS Gottardo w uprawie na ziarno: 

- 13,54 t/ha suchego ziarna i 27,4% wilgot. podczas zbioru w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU w 2014 
- 12,37 t/ha suchego ziarna i 32,4% wilgot. podczas zbioru w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU na północy Polski w 2014
- wysoka tolerancja na patogeny wywołujące choroby liści (Helminthosporium spp. i Kabatiëlla spp.)

KWS Gottardo w uprawie na kiszonkę:

- wysoki potencjał plonu (210,3 dt/ha plonu suchej masy całych roślin) w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU w 2014
- 54,6% udziału plonu kolb w plonie ogólnym
- wysoka strawność całych roślin

Nasiona Kukurydzy Jagro Gottardo KWS

Nasiona Kukurydzy Jagro 1 Gottardo KWS


!! NOWOŚĆ !! Nasiona kukurydzy: Juvento KWS!! NOWOŚĆ !! Nasiona kukurydzy: Agro Polis KWS

!! Nowość !!
Z 240 / K 240
Na ziarno, na grys, także na kiszonkę

Nasiona Kukurydzy JUVENTO - Charakterystyka
Odmiana wczesna.

Z180 / K190 
Na ziarno i kiszonkę

KWS Severus w uprawie na ziarno:

- 11,3 t/ha suchego ziarna i 27,7% wilgot. podczas zbioru w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w 2014 
- bardzo dobry wigor początkowy 
- wysoka tolerancja na patogeny wywołujące choroby liści (Helminthosporium spp. i Kabatiëlla spp.)

KWS Severus w uprawie na kiszonkę:

- wysoki potencjał plonu (205,4 dt/ha plonu suchej masy całych roślin) w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w 2014
- 56% udziału plonu kolb w plonie ogólnym 
- bardzo dobra stabilność i zdrowotność aż do zbioru
- wybitny wigor początkowy daje pewność wiosennego wzrostu również na zimnych glebach
- stay-green i zdrowe liście to dłuższy o 10 dni termin przydatności do zbioru

Nasiona Kukurydzy Jagro Juvento KWS
Nasiona Kukurydzy Jagro 1 Juvento KWS

!! Nowość !!
Z200 / K200
Na ziarno, na grys oraz na kiszonkę

Nasiona Kukurydzy AGRO POLIS - Charakterystyka
Odmiana wczesna.

Z 200 / K 200
Na ziarno, na grys oraz na kiszonkę

KWS Podium w uprawie na ziarno: 

- wczesna odmiana ziarnowa 
- łączy wczesność dojrzewania z wysokim potencjałem plonowania
- wysokie i stabilne w latach plony potwierdzone w praktyce rolniczej
- w Polsce południowej i centralnej po zbiorze na ziarno pozwala na terminowy zasiew poplonów ozimych lub pszenicy ozimej
- zbierana w średniowczesnym terminie potrafi osiągnąć niskie wilgotności ziarna. co obniża koszty jednostkowe produkcji ziarna

KWS Podium w uprawie na kiszonkę:

- nadaje się na wysokoenergetyczną kiszonkę na północy Polski lub na kiszonkę w plonie wtórnym w Polsce centralnej

Cechy agrotechniczne KWS Podium:

- wysoka tolerancja na chłody i suszę
- niskie rośliny w typie stay grenn, wyrównane kolby typu flex, często 16 rzędów ziaren na obwodzie
- nadaje się na wszystkie rodzaje gleb odpowiednie dla uprawy kukurydzy

PODIUM wyróżnia się stabilnym i wysokim plonowaniem w grupie wczesnej i pozwala na zbiór ziarna o niskiej wilgotności.
Nasiona kukurydzy: Severus KWS Nasiona kukurydzy: Podium KWS

Z180 / K190 
Na ziarno i kiszonkę

Nasiona Kukurydzy SEVERUS - Charakterystyka
Odmiana wczesna.

Z180 / K190 
Na ziarno i kiszonkę

KWS Severus w uprawie na ziarno:

- ultrawczesna odmiana na ziarno o relatywnie bardzo wysokim plonie w tej grupie wczesności
- najsuchsze ziarno podczas zbioru we wszystkich doświadczeniach łanowych i hodowlanych KWS w Polsce 2012-2013
- wybitnie dobry wigor początkowy
- dostosowana do wszystkich rodzajów gleb

KWS Severus w uprawie na kiszonkę:

- wysoki plon suchej masy całych roślin w tej grupie wczesności
- bardzo wysoki udział kolb (powyżej 56% plonu SM całych roślin)
- wysoka koncentracja energii (11,75 MJ/kg)

Cechy agrotechniczne KWS Severus:

- polecana do uprawy w całej Polsce - szczególnie w rejonach o krótkim okresie wegetacji lub przy opóźnionych siewach

Nasiona kukurydzy Jagro Severus 1 KWS
Nasiona kukurydzy Jagro Severus KWS


Z200 / K200
Na ziarno, na grys oraz na kiszonkę

Nasiona Kukurydzy PODIUM - Charakterystyka
Odmiana wczesna.

Z 200 / K 200
Na ziarno, na grys oraz na kiszonkę

KWS Podium w uprawie na ziarno: 

- wczesna odmiana ziarnowa 
- łączy wczesność dojrzewania z wysokim potencjałem plonowania
- wysokie i stabilne w latach plony potwierdzone w praktyce rolniczej
- w Polsce południowej i centralnej po zbiorze na ziarno pozwala na terminowy zasiew poplonów ozimych lub pszenicy ozimej
- zbierana w średniowczesnym terminie potrafi osiągnąć niskie wilgotności ziarna. co obniża koszty jednostkowe produkcji ziarna

KWS Podium w uprawie na kiszonkę:

- nadaje się na wysokoenergetyczną kiszonkę na północy Polski lub na kiszonkę w plonie wtórnym w Polsce centralnej

Cechy agrotechniczne KWS Podium:

- wysoka tolerancja na chłody i suszę
- niskie rośliny w typie stay grenn, wyrównane kolby typu flex, często 16 rzędów ziaren na obwodzie
- nadaje się na wszystkie rodzaje gleb odpowiednie dla uprawy kukurydzy

PODIUM wyróżnia się stabilnym i wysokim plonowaniem w grupie wczesnej i pozwala na zbiór ziarna o niskiej wilgotności.


Nasiona kukurydzy Jagro Podium 1 KWS


Nasiona kukurydzy Jagro Podium KWS


Nasiona kukurydzySilvinio KWS Nasiona kukurydzyAmbrosini KWS

Z 210 / K 200
Na ziarno, także na grys

Nasiona Kukurydzy SILVINIO - Charakterystyka
Odmiana wczesna 
Z 210 / K 200 
Na ziarno, także na grys

KWS Silvinio uprawie na ziarno:
- wczesna odmiana ziarnowa
- najwyższa ocena w plonie ziarna w wynikach niemieckich
- wysoki potencjał plonowania na ziarno w połączeniu z wczesnością dojrzewania
- 2. miejsce w plonie ziarna w grupie wczesnej w badaniach rejestrowych COBORU w latach 2010-2011
- 2. miejsce w plonie ziarna w PDO COBORU i PZPK na północy Polski w 2012 r. i 3. miejsce wg wartości indeksu plonu ziarna (IP) w roku 2013
- bardzo dobra omłacalność
- 3. miejsce wśród wszystkich grup wczesności w PDO w 2013 r. pod względem wartości brutto plonu ziarna i IP

Cechy agrotechniczne KWS Silvinio:
- średniowysoka roślina z niewysoko osadzonymi kolbami typu flex
- dojrzewa równolegle z ziarnem
- przeciętne wymagania glebowe, bardzo stabilne plonyNasiona kukurydzy Jagro Silvinio 1 KWSNasiona kukurydzy Jagro Silvinio KWS

Z 220 / K 220
Na ziarno i na kiszonkę

Nasiona Kukurydzy AMBROSINI - Charakterystyka
Odmiana śrdeniowczesna  
Z 220 / K 220
Na ziarno i na kiszonkę

AMBROSINI wyróżnia się plonowaniem w warunkach stresowych dla uprawy kukurydzy, na glebach zimnych, nadmiernie wilgotnych, również na glebach piaszczystych zagrożonych suszą.
Zbierana na kiszonkę zapewnia wysoki plon suchej masy ogólnej i koncentrację energii dzięki wysokiemu udziałowi kolb (ziarna) w plonie. 

KWS Ambrosini w uprawie na ziarno:
- łączy bardzo wysoki potencjał plonowania z wczesnością dojrzewania ziarna
- ziarno wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną
- na tle odmian o podobnej wczesności wyróżnia się odpornością na wyleganie
- przydatna dla rejonów termicznie granicznych dla uprawy kukurydzy ziarnowej

KWS Ambrosini w uprawie na kiszonkę:
- długo zielona roślina o zwartym pokroju i bardzo szerokich liściach
- bardzo szybkie gromadzenie skrobi w roślinie zapewnia jej bardzo wysoką zawartość w kiszonce już we wcześniejszych terminach zbioru

Cechy agrotechniczne KWS Ambrosini:
- na ziarno lub na bogatą w skrobię, wysokoenergetyczną kiszonkę
- łączy wysoki potencjał plonowania z dobrą tolerancją na stresy: chłody, suszę, nadmiar wody, wiatry
- na wszystkie stanowiska przydatne pod uprawę kukurydzy, w tym na stanowiska problematyczne, zarówno nadmiernie wilgotne, jak i przepuszczalne gleby lekkie


Nasiona kukurydzy Jagro Ambrosini 1 KWSNasiona kukurydzy Jagro Ambrosini KWS
Nasiona kukurydzyRivaldinio KWS Nasiona kukurydzySilvestre KWS

Z 220 / K 230
Na ziarno i na kiszonkę

Nasiona Kukurydzy RIVALDINIO - Charakterystyka
Odmiana średniowczesna 

Z 220 / K 230
Na ziarno i na kiszonkę

Rivaldinio w uprawie na ziarno:
- plon ziarna 114,1 dt/ha o wilgotności 25,7% w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU za lata 2012-2013
- wysokie i stabilne plony ziarna w doświadczeniach wstępnych i rejestracyjnych COBORU oraz w doświadczeniach łanowych KWS
- bardzo dobrze oddaje wodę z ziarna przed zbiorem - otwarte koszulki kolby

Cechy agrotechniczne KWS Rivaldinio:
- dedykowana do uproszczonych systemów uprawy ze względu na wysoką tolerancję
- na patogeny grzybowe wywołujące choroby liści
- wysoka odporność na wyleganie korzeniowe i Fusarium spp
- w użytkowaniu na kiszonkę ponad 56% udziału plonu kolb w plonie ogólnym SM

Nasiona kukurydzy Jagro Severus 1 KWS


Nasiona kukurydzy Jagro Rivaldinio KWS

Z 220 / K 230
Na kiszonkę 

Nasiona Kukurydzy SILVESTRE - Charakterystyka
Odmiana średniowczesna

Z 220 / K 230
Na kiszonkę 

KWS Silvestre uprawie na kiszonkę:
- typowa odmiana kiszonkowa, na wczesny zbiór
- najwyższy plon suchej masy w grupie wczesnej w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych w latach 2005, 2006 i 2007
- ziarno wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną, uzyskując maksymalną zawartość skrobi w kiszonce
- przydatna w rejonach o krótszym okresie wegetacji, gdzie umożliwia zbiór na kiszonkę w optymalnej fazie dojrzałości przed nadejściem jesiennych przymrozków

Cechy agrotechniczne KWS Silvestre:
- przydatna w ekstensywnych warunkach produkcji kiszonki z kukurydzy, gdy osiąganie wysokich plonów jest ograniczone małą ilością opadów i niską żyznością gleby


Nasiona kukurydzy Jagro Silvestre 1 KWS

Nasiona kukurydzy Jagro Silvestre KWS
Nasiona kukurydzyKwinns KWS  Nasiona kukurydzy: Amadeo KWS

Z 230 / K 230 
Na ziarno, grys i na kiszonkę 

Nasiona Kukurydzy KWINNS - Charakterystyka
Odmiana średniowczesna

Z 230 / K 230 
Na ziarno, grys i na kiszonkę 

KWS Kwinns w uprawie na ziarno:
- średniowczesna odmiana ziarnowo-kiszonkowa 
- w badaniach rozpoznawczych (CCA) COBORU i PZPK zajęła 2. miejsce w grupie odmian wczesnych (114,7 dt/ha suchego ziarna i wilgotności 27,5%) 

KWS Kwinns w uprawie na kiszonkę::
- w badaniach rozpoznawczych (CCA) COBORU i PZPK na kiszonkę plonowała na poziomie 215 dt/ha SM całych roślin (udział plonu kolb - 54,8%) 
- odmiana stay-green - szerokie okno zbioru na kiszonkę 

Cechy agrotechniczne KWS Kwinns:
- ziarno w typie flint-flint-dent (o przewadze cech flint) - może być przeznaczone na grys 
- polecana na wszystkie stanowiska przydatne do uprawy kukurydzy w całej Polsce


Nasiona kukurydzy Jagro Kwinns 1 KWSNasiona kukurydzy Jagro Kwinns KWS

Z 230 / K 230  
Na ziarno i na kiszonkę 

Nasiona Kukurydzy AMADEO - Charakterystyka
Odmiana średniowczesna
  
Z 230 / K 230  
Na ziarno i na kiszonkę 

KWS Amadeo w uprawie na ziarno:
- niepobity rekordzista w PDO na północy Polski, najwyższy plon ziarna w latach 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010 
- najwyższy plon ziarna w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2005 wśród wszystkich badanych odmian 
- szybkie oddawanie wody z ziarna pozwala obniżyć koszty suszenia 

KWS Amadeo w uprawie na kiszonkę:
-bardzo duża przydatność do produkcji wysokojakościowej kiszonki dla najbardziej produktywnych grup zwierząt 
- najwyższy plon kolb w grupie wczesnej w doświadczeniach rejestrowych 2005 i 2006 oraz PDO 2007, 2008 i 2009 
łączy wybitnie wysokie zawartości skrobi w kiszonce2 z dobrą strawnością łodyg i liści 
- bardzo elastyczna względem terminu zbioru dzięki efektowi stay-green 
- mocno wydłużona optymalna faza zbioru przez spowolniony proces drewnienia rośliny 

Cechy agrotechniczne KWS Amadeo:
- wcześnie dojrzewająca, wysokoplenna odmiana ogólnoużytkowa 
- bardzo wysoki plon ziarna i kolb 
- przeznaczona do intensywnej uprawy kukurydzy na glebach żyznych, dobrze magazynujących wodę

Nasiona kukurydzy Jagro Amadeo 1 KWS

Nasiona kukurydzy Jagro Amadeo KWS


Nasiona kukurydzy:  Ricardinio KWSNasiona kukurydzy: Agro Polis KWS

Z 230 / K 240 
Na ziarno, na kiszonkę i na grys  

KWS Ricardinio w uprawie na ziarno:
- rekordowo plonująca średniowczesna odmiana ziarnowa 
- najwyższe plony ziarna w grupie średniowczesnej w doświadczeniach rejestrowych COBORU w suchym 2008 roku 
- najwyżej plonująca odmiana ziarnowa spośrod wszystkich badanych w doświadczeniach rejestrowych COBORU 20092 
- 1 miejsce w plonie ziarna w PDO COBORU i PZPK na północy Polski w 2012r. 
- najwyżej plonująca odmiana średniowczesna w serii doświadczeń rozpoznawczych PDO COBORU i PZPK 2009 
- miejsce w 2011 i 2. miejsce w 2010 w plonie ziarna w PDO COBORU i PZPK 
- najwyższe noty w plonie ziarna w badaniach niemieckich 
- dobrze sprawdzona: wysokie plonowanie potwierdził w ostatnich czterech latach doświadczeń łanowych KWS prowadzonych w warunkach praktyki rolnicze 
- doskonała omłacalność - bardzo niski udział ziaren uszkodzonych 
- bardzo sprawne oddawanie wody z ziarna przed zbiorem i podczas suszenia przesądza o najwyższej rentowności produkcji ziarna kukurydzy 

KWS Ricardinio w uprawie na kiszonkę:
- rośliny średniowysokie w typie stay-green 
- najwyższe noty w zawartości skrobi w kiszonce w badaniach niemieckich 
- do produkcji wysokojakościowej kiszonki dla najbardziej wydajnych grup zwierząt 

Cechy agrotechniczne KWS Ricardinio:
- bardzo urodzajna odmiana, doskonale wykorzystuje potencjał produkcyjny gleb urodzajnych, dobrze magazynujących wodę


Nasiona kukurydzy Jagro Ricardinio 1 KWS

Nasiona kukurydzy Jagro Ricardinio KWS

Z 230 / K 240  
Na kiszonkę i na ziarno

Nasiona Kukurydzy AGRO POLIS - Charakterystyka
Odmiana średniowczesna 

Odmiana uniowersalna o podwyższonej zdrowotności 
Z 230 / K 240  
Na kiszonkę i na ziarno 

KWS Agro Polis w uprawie na ziarno: 
- 15,0 t/ha suchego ziarna (108% średniej) i 26% wilgot. w doświadczeniach w SDOO Pawłowice w 2014 r. 
- 13,9 t/ha suchego ziarna (112% średniej) i 30,9% wilgot. podczas zbioru w doświadczeniach ścisłych KWS w Polsce i Niemczech (4 miejscowości) 
- wysoka tolerancja na patogeny wywołujące choroby liści (Helminthosporium spp. i Kabatiëlla spp.) i Fusarium spp 

KWS Agro Polis w uprawie na kiszonkę:
- wysoki potencjał plonu (20,7 t/ha plonu suchej masy całych roślin) w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w 2014 r. 
- 56,1% udziału plonu kolb w plonie ogólnym (COBORU 2014) 
- silny stay-green – wydłużony o 10-14 dni termin optymalnego zbioru 

Nasiona kukurydzy Jagro Agro Polis 1 KWS
Nasiona kukurydzy Jagro Agro Polis 2 KWS
Nasiona kukurydzy Jagro Agro Polis KWS
Nasiona kukurydzy: Touran KWSNasiona kukurydzy: Agro Yoko KWS

K 230 
Na kiszonkę lub na biogaz

Nasiona Kukurydzy TOURAN - Charakterystyka
Odmiana średniowczesna 

K 230 
Na kiszonkę lub na biogaz  

W wykorzystaniu na kiszonkę Touran optymalnie łączy wysoki poziom cech ilościowych z parametrami jakościowymi.

KWS Touran w uprawie na kiszonkę:
- odmiana typowo kiszonkowa do uprawy na terenie całej Polski 
- bardzo wysokie plony suchej masy i najwyższe plony kolb (PDO COBORU i PZPK) 
- bardzo wysoka strawność całych roślin 
- najwyższy plon kolb i jeden z najwyższych plonów ogólnych suchej masy w doświadczeniach rejestrowych i rozpoznawczych COBORU w 2007 r. oraz PDO 2009 w grupie średniowczesnej 
- najwyższy plon suchej masy kolb wśród odmian ze wszystkich grup wczesności w PDO 2010 
- najwyższa zawartość skrobi w kiszonce i plon skrobi z ha 
- spowolnione oddawanie wody z ziarna ułatwia jego uszkodzenie przez sieczkarnię, poprawiając jego strawność w kiszonce 

Cechy agrotechniczne KWS Touran
- tolerancyjna na chłody wiosenne, wybitnie szybki rozwój początkowy 
- duże zdolności adaptacyjne w rożnych warunkach glebowo-klimatycznych

Nasiona kukurydzy Jagro Touran 1 KWS
Nasiona kukurydzy Jagro Touran KWS

K 240 
Na kiszonkę i na biomasę 

Nasiona Kukurydzy AGRO YOKO - Charakterystyka
Odmiana średniowczesna

K 240 
Na kiszonkę i na biomasę 

Odmiana potwierdziła w praktyce wybitnie wysoki potencjał plonu ogólnej suchej masy całych roślin. Była zawsze najwyższą odmianą na każdym polu i nigdy nie wylegała. 

KWS Agro Yoko w uprawie na kiszonkę:
- wysoka  do bardzo  wysokiej wydajność ogolnego  plonu  suchej  masy  (wg punktacji BSA - 8 
- rośliny bardzo wysokie (wg punktacji BSA - 9) 
- strawność całych roślin w zakresie 72,3 do 76,1%, a zawartość skrobi w zielonce od 30,9 do 34,1% (na podstawie badań 84 prób w laboratorium KWS w Einbeck 2011-2012) 
- przed zbiorem na kiszonkę ziarno bardzo powoli oddaje wodę, a roślina długo utrzymuje zielony kolor - dodatkowe 10-14 dni na zbiór 
- wysoka tolerancja na Fusarium spp. i Helminthosporium maydis 

Cechy agrotechniczne KWS Agro Yoko:
- bardzo dobry wigor początkowy i wysoka tolerancja na chłody gwarantuje wysokie plony nawet w chłodne lata 
- wysoka tolerancja na Fusarium spp.- niskie ryzyko zanieczyszczenia paszy mikotoksynami 
- odmiana tolerancyjna na Helminthosporium maydis

Nasiona kukurydzy Jagro Agro Yoko 1 KWS
Nasiona kukurydzy Jagro Agro Yoko 2 KWS
Nasiona kukurydzy Jagro Agro Yoko KWS

Nasiona kukurydzy:  Amoroso KWSNasiona kukurydzy: Beatus KWS

Z 240 / K 250  
Na ziarno i na grys

Nasiona Kukurydzy AMOROSO - Charakterystyka
Odmiana średniopóźna 

Z 240 / K 250  
Na ziarno i na grys 

KWS Amoroso w uprawie na ziarno:
- odmiana ziarnowa z pogranicza grupy średniowczesnej i średniopóźnej 
- wysokie i stabilne w latach plony ziarna 
- ziarno wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną i bardzo szybko oddaje wodę do poziomu wilgotności 25-27% 
- ziarno w typie flint ze skomasowaną skrobią szklistą decyduje o wysokiej przydatności do przerobu młynarskiego 

Cechy agrotechniczne KWS Amoroso:
- rośliny średniowysokie lub wysokie w typie stay-green 
- kolby typu fix bardzo dobrze uziarnione na szczycie 
- dobra tolerancja na suszę i chłody 


Nasiona kukurydzy Jagro Amoroso 1 KWS
 
Nasiona kukurydzy Jagro Amoroso 2 KWS
 
Nasiona kukurydzy Jagro Amoroso KWS

Z 260 / K 260
Na ziarno i na kiszonkę 

Nasiona Kukurydzy BEATUS - Charakterystyka
Odmiana średniopóźna

Z 260 / K 260
Na ziarno i na kiszonkę 

Uprawa odmiany BEATUS jest szybkim sposobem na likwidację deficytu pasz objętościowych w gospodarstwach o ograniczonej powierzchni paszowej i licznym pogłowiu bydła.

KWS Beatus w uprawie na kiszonkę: 
- odmiana wysokoplenna, typowo kiszonkowa 
- łączy wybitnie wysokie plony suchej masy z wysoką strawnością rośliny w latach 2005-2007 osiągała najwyższe plony ogólnej suchej masy w grupie średniowczesnej w doświadczeniach COBORU 
- nr 1 w plonie ogólnym suchej masy i suchej masy kolb wśród wszystkich badanych odmian kiszonkowych w badaniach rejestrowych COBORU w roku 2005 i PDO 2007 
- bardzo wysoka, bujnie ulistniona roślina o szerokim pokroju z kolbami typu flex 
- wyróżnia się wysoką strawnością rośliny w połączeniu z ponadprzeciętną zawartością skrobi w kiszonce 

KWS Beatus wuprawie na ziarno:
- wykazuje wysoki potencjał plonowania na ziarno w dobrych warunkach termicznych 

Cechy agrotechniczne KWS Beatus :
- swój potencjał plonowania realizuje najpełniej na glebach żyznych, dobrze zaopatrzonych w składniki pokarmowe i dobrze magazynujących wodę 

Nasiona kukurydzy Jagro Beatus 1 KWS
Nasiona kukurydzy Jagro Beatus 2 KWS
Nasiona kukurydzy Jagro Beatus KWS

Nasiona kukurydzy: Atletico KWS Nasiona kukurydzy: Koherens KWS

K 280 
Na biogaz 

Nasiona Kukurydzy ATLETICO - Charakterystyka
 !! Odmiana późna !!

K 280 
Na biogaz

KWS Atletico w uprawie na biogaz:
- optymalna do produkcji biogazu 
- bardzo wysoki plon ogólnej suchej mas 
- wierne plonowanie 
- najwyższa nota w plonie suchej masy w oficjalnych wynikach w Niemczec 
- dobre właściwości w produkcji biogazu potwierdzone w badaniach 
- w doświadczeniach łanowych KWS wyróżniła się wysokim plonem świeżej i suchej masy w Polsce centralnej i północnej 

Cechy agrotechniczne KWS Atletico:
- dobre tempo rozwoju początkowego
- rośliny o dużym pokroju, mało podatne na Fusarium spp. 
- dobra odporność na wyleganie 
tolerancyjna na suszę
- przydatna na wszystkie stanowiska pod uprawę kukurydzy 

Nasiona kukurydzy Jagro Atletico 1 KWS 
Nasiona kukurydzy Jagro Atletico KWS

Z 270 / K 280 
Na ziarno na słabsze stanowiska 

Nasiona Kukurydzy KOHERENS - Charakterystyka
Odmiana średniopóźna
Z 270 / K 280 
Na ziarno na słabsze stanowiska 

Koherens jest przeznaczony do uprawy w ciepłych rejonach Polski południowej i centralnej, gdzie wyróżnia się plonowaniem w suchych warunkach, zwłaszcza na glebach lekkich.

KWS Koherens w uprawie na ziarno:
- na późny zbiór ziarna 
- bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno 
- stabilna w plonowaniu w rożnych warunkach glebowych i wilgotnościowych

KWS Koherens cechy agrotechniczne:
- bardzo dobra omłacalność ziarna, niski udział ziarna pokruszonego 
- niewysoka roślina, zdrowa, długo zielona, odporna na wyleganie 
- wysokie zdolności adaptacyjne do rożnych warunków uprawy 
bardzo wysoka tolerancja na suszę, najwyższa przydatność do uprawy na glebach lekkich 


Nasiona kukurydzy Jagro Koherens 1 KWS

Nasiona kukurydzy Jagro Koherens KWS

Nasiona kukurydzy: Coryphee KWS
Nasiona kukurydzy: Laurinio KWS

Z 170 / K 180
Na ziarno, na grys i na kiszonkę

Nasiona Kukurydzy Coryphee KWS - Charakterystyka
Odmiana wczesna
Z 270 / K 280 
Na ziarno na słabsze stanowiska 

KWS Coryphee w uprawie na ziarno:
- bardzo wczesna odmiana ziarnowa o wysokim potencjale plonowania na suche ziarno 
- ziarno szybko oddaje wodę przed zbiorem 
- doskonała omłacalność, mało uszkodzeń i budowa ziarniaka CORYPHEE dedykuje ją do przemiału na grys

KWS Coryphee w uprawie na kiszonkę:
- w uprawie na kiszonkę ceniona w krajach Beneluxu (Holandii i Belgii) za najwyższą koncentrację energii i wysokie plony skrobi
- udział plonu SM kolb - ponad 57% w plonie ogólnym
- dobry stay green 1

Cechy agrotechniczne KWS Koherens:
- popularna w krajach o krótkim okresie wegetacji do uprawy na ziarno i CCM
- bardzo zdrowe liście - tolerancyjna na patogeny powodujące przedwczesne zamieranie kukurydzy Helminthosporium/Kabatiella
- stabilna łodyga i tolerancja na Fusarium spp
- wybitnie dobry wigor początkowy umożliwia wczesny siew, również na zimniejszych glebach

Nasiona Kukurydzy Jagro 1 Coryphee KWS
Nasiona Kukurydzy Jagro Coryphee KWS

Z 200 / K 200
Na ziarno i na kiszonkę

Nasiona Kukurydzy Laurinio KWS  - Charakterystyka
Odmiana wczesna
Z 200 / K 200
Na ziarno i na kiszonkę

KWS Laurinio w uprawie na ziarno:
- bardzo wczesna odmiana ziarnowa
- wysoki potencjał plonowania, 3. miejsce pod względem plonowania
w grupie wczesnej w doświadczeniach rejestrowych 2010-2011
- ziarno bardzo wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną i osiąga niską wilgotność:
22,7% w 2011 i 29,3% w 2010 w badaniach rejestracyjnych COBORU
- ziarno w typie flint, szkliste w połączeniu z niską wilgotnością w czasie zbioru,
cechy te wskazują na dobrą przydatność do produkcji grysu

KWS Laurinio w uprawie na kiszonkę:
- wysoka, dobrze ulistniona roślina z efektem stay green umożliwia uprawę
na wysokoenergetyczną kiszonkę, również w plonie wtórym

Cechy agrotechniczne KWS Laurinio:
- wysoka tolerancja na Fusarium spp
- przeciętne wymagania glebowe

Nasiona Kukurydzy Jagro 1 Laurinio KWS

Nasiona Kukurydzy Jagro Laurinio KWS
Nasiona kukurydzy: KWS Nestor
Nasiona kukurydzy: Silas KWS

Z 220 / K 220
Na ziarno, na grys, a także na kiszonkę

Nasiona Kukurydzy KWS Nestor - Charakterystyka
Odmiana średniowczesna
Z 220 / K 220
Na ziarno, na grys, a także na kiszonkę

KWS Nestor w uprawie na ziarno: 
- w badaniach wstępnych COBORU w 2012 r. uzyskał 13,19 t/ha suchego ziarna o 14% i wilgotności 23,2%
- ziarno oddaje szybko wodę przed zbiorem
- 13,7 t/ha plonu ziarna i 25% wilgotności – doświadczenia w SDOO Pawłowice w 2014 r.
- stabilnie wysokie plony na różnych stanowiskach

KWS Nestor w uprawie na kiszonkę:
- ponad 55,8% kolb w plonie i wysoka strawność całych roślin 72,7 do 74,2% (w zależności od terminu zbioru i lokalizacji – 2010-2011 r.)

Cechy agrotechniczne KWS Nestor:
- polecana do uprawy w całej Polsce - szczególnie w rejonach o krótkim okresie wegetacji lub przy opóźnionych siewach

Nasiona Kukurydzy Jagro 1 KWS Nestor

Nasiona Kukurydzy Jagro KWS Nestor

Z 210 / K 210
Na ziarno, na grys, a także na kiszonkę

Nasiona Kukurydzy Silas KWS - Charakterystyka
Odmiana wczesna
Z 210 / K 210
Na ziarno, na grys, a także na kiszonkę

KWS Silas w uprawie na ziarno:
- ziarno bardzo wcześnie osiąga dojrzałość omłotową, a zbierane w średniowczesnym
terminie wykazuje niską wilgotność, co pozwala obniżyć koszty produkcji
- wysoka przydatność do produkcji grysu dzięki wysokiej zawartości skrobi twardej
w ziarnie

KWS Silas w uprawie na kiszonkę:
- do produkcji wysokiej jakości kiszonki na północy Polski lub pozyskiwania
kiszonki w plonie wtórnym na pozostałym obszarze Polski 

Cechy agrotechniczne KWS Silas:
- wczesna odmiana ogólnoużytkowa
- wielostronne możliwości wykorzystania plonu, w tym na grys, alkohol i na kiszonkę
- zadowalające i stabilne w latach plony ziarna i suchej masy
- wybitna tolerancja na chłody wiosenne i dobra na suszę


Nasiona Kukurydzy Jagro 1 Silas KWS

Nasiona Kukurydzy Jagro Silas KWS
Nasiona kukurydzy: KWS Toninio Nasiona kukurydzy: KWS Kaduras

Z 240 / K 250
Na ziarno, na kiszonkę i na grys

Nasiona Kukurydzy KWS Toninio- Charakterystyka
Odmiana średniowczesna
Z 240 / K 250
Na ziarno, na kiszonkę i na grys

KWS Toninio w uprawie na ziarno:
- wybitnie wysokie plony suchego ziarna
- 4. miejsce pod względem wysokości plonu ziarna (13,28 t/ha) i 2. miejsce pod względem wartości plonu ziarna po uwzględnieniu wilgotności ziarna w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU i PZPK w 2012 r.

KWS Toninio w uprawie na kiszonkę:
- miejsce pod względem wskaźnika koncentracji energii w kiszonce (41,7) i 3. miejsce w plonie kolb (113,7 dt/ha), bardzo wysoki plon ogólnej suchej masy (212,1 dt/ha) w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU i PZPK w 2012 r. w grupie średniowczesnej w całej Polsce

Cechy agrotechniczne KWS Toninio:
- nowa średniowczesna odmiana ogólnoużytkowa
- rośliny bardzo wysokie, kolby osadzone na średniej wysokości
- kolby długie, cienkie, dobrze wypełnione do szczytu
- wierzchołek kolby odkryty - ułatwione dosychanie ziarna
- wysoka tolerancja na fuzariozy ziarna
- wybitnie wysokie plony suchego ziarna również w trudniejszych warunkach klimatycznych - 1. miejsce w dośw. CCA COBORU i PZPK na północy Polski w 2013 r. (pod względem indeksu plonu i wartości dochodu brutto)

Nasiona Kukurydzy Jagro 1 Toninio KWS

Nasiona Kukurydzy Jagro Toninio KWS

Nasiona Kukurydzy Jagro 2 Toninio KWS

Z 250 / K 250
Na ziarno – wczesny dent

Nasiona Kukurydzy Kaduras- Charakterystyka
Odmiana średniopóźna
Z 250 / K 250
Na ziarno – wczesny dent

KWS Kaduras w uprawie na ziarno:
- w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU i PZPK w 2012 roku dała średni plon suchego ziarna 125,3 dt/ha o wilgotności 25,3% w czasie zbioru
- wyjątkowo skutecznie oddaje wodę z ziarna przed zbiorem
- wysokie i stabilne plony ziarna o niskiej wilgotności
- bardzo dobra omłacalność
- dedykowana na wczesny zbiór w centralnej i południowej Polsce

Cechy agrotechniczne KWS Kaduras:
- bardzo wyrównany w łanie i plonach mieszaniec pojedynczy
- nowa odmiana w typie ziarna dent
- znosi okresowe braki wilgoci w glebie
- polecana na ciepłe i żyzne stanowiska

Nasiona Kukurydzy Jagro 1 Kaduras KWS

Nasiona Kukurydzy Jagro Kaduras KWS

Nasiona Kukurydzy Jagro 2 Kaduras KWSNasiona kukurydzy: KWS 5133 ECO Nasiona kukurydzy: KWS Millesim

Z 250 / K 250
Na ziarno, kiszonkę i biogaz, a także na grys

Nasiona Kukurydzy KWS 5133 ECO - Charakterystyka
Odmiana średniopóźna
Z 250 / K 250
Na ziarno, kiszonkę i biogaz, a także na grys

KWS 5133 ECO w uprawie na ziarno:
- najwyżej plonująca średniopóźna odmiana ziarnowa w doświadczeniach rejestrowych i rozpoznawczych w 2007 oraz jeden z najlepszych wyników w 2008 i 2009 roku
- najwyższe noty w plonie ziarna w wynikach badań w Niemczech
- wysoka odporność na wyleganie i dobre oddawanie wody z ziarna

KWS 5133 ECO w uprawie na kiszonkę:
- bardzo wysokie plony ogólnej suchej masy i suchej masy kolb potwierdzone w warunkach praktyki
- wysoka strawność całych roślin w zakresie 71,58 do 75,84% oraz NEL w zakresie 7,46 do 7,61 MJ/kg SM

Cechy agrotechniczne KWS 5133 ECO:
- uniwersalna pod względem warunków uprawy i sposobu użytkowania
- wybitnie wysokie i stabilne w latach plonowanie na ziarno i na kiszonkę
- wytrzymuje okresowe niedobory azotu i wody
- wyróżnia się plonowaniem zarówno w latach korzystnych, jak i trudnych dla uprawy kukurydzy, również na stanowiskach problematycznych

Nasiona Kukurydzy Jagro 1 KWS 5133


Nasiona Kukurydzy Jagro KWS 5133


Nasiona Kukurydzy Jagro 2 KWS 5133

Z 260 / K 260
Na ziarno, także na kiszonkę, biogaz oraz na grys

Nasiona Kukurydzy KWS Millesim- Charakterystyka
Odmiana średniopóżna
Z 260 / K 260
Na ziarno, także na kiszonkę, biogaz oraz na grys

Odmiana MILLESIM daje surowiec o najwyższych parametrach energetycznych do produkcji kiszonki dla krów mlecznych. Długozielone i zdrowe liście w połączeniu z cechą stay-green to bezpieczeństwo wydłużonej przydatności do zbioru na kiszonkę.Wybitnie wysokie plony ziarna dają najwyższy indeks energii (udział ziarna) w kiszonce 58% w suchej masie!

KWS Millesim uprawie na ziarno:
- 1. miejsce w plonie suchego ziarna wśród wszystkich grup wczesności w doświadczeniach porejestrowych PDO COBORU i PZPK w 2013 roku
-2. miejsce w plonie ziarna w badaniach rejestracyjnych COBORU w 2011 roku w grupie średniopóźnej
- bardzo dobra stabilność plonowania potwierdzona w doświadczeniach łanowych KWS w Polsce w latach 2012-2013
- doskonała odporność na wyleganie korzeniowe i łodygowe

KWS Millesim w uprawie na kiszonkę:
- najwyższej jakości kiszonka z wysokim udziałem ziarna typu flint-dent
- najwyższe parametry żywieniowe: koncentracja energii, strawność całych roślin
- odmiana w typie stay-green

Nasiona Kukurydzy Jagro 1 Millesim KWS

Nasiona Kukurydzy Jagro 2 Millesim KWS

Nasiona Kukurydzy Jagro Millesim KWS

Nasiona Kukurydzy Jagro 3 Millesim KWS
Nasiona kukurydzy: KWS Amamonte Nasiona kukurydzy: KWS Severo

Z 250 / K 260
Na ziarno, na kiszonkę oraz na biogaz

Nasiona Kukurydzy KWS Amamonte - Charakterystyka
Odmiana średniopóźna
Z 250 / K 260
Na ziarno, na kiszonkę oraz na biogaz

KWS Amamonte w uprawie na ziarno:
- w roku 2011 uzyskała w badaniach rejestracyjnych w COBORU 105% plonu ziarna o wilgotności o 0,4% niższej w porównaniu do średniej z grupy średniopoźnej
- ziarno typu flint-dent o dobrej omłacalności i średniej MTZ
- ziarno wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną i bardzo szybko oddaje wodę do poziomu wilgotności 30%, a w średnim tempie do wilgotności 22%

KWS Amamonte w uprawie na kiszonkę: 

- rośliny bardzo wysokie w typie stay-green
- bardzo wysokie, stabilne plony ogólnej suchej masy i kolb
- bardzo wysoki plon energii o średniej koncentracji w kiszonce
- w roku 2011 w badaniach rejestracyjnych w COBORU 101,7% plonu ogólnej suchej masy i 104,6% plonu suchej masy kolb w porównaniu do średniej z grupy średniopoźnej
- dobra tolerancja na chłody wiosną i jesienią

Nasiona Kukurydzy Jagro 1 Amamonte KWS
Nasiona Kukurydzy Jagro Amamonte KWS

Nasiona Kukurydzy Jagro 2 Amamonte KWS

Z 250 / K 260
Na ziarno, na kiszonkę oraz na grys

Nasiona Kukurydzy KWS Severo - Charakterystyka
Odmiana średniopóźna
Z 250 / K 260
Na ziarno, na kiszonkę oraz na grys

KWS Severo w uprawie na ziarno: 
- bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno

KWS Severo w uprawie na kiszonkę:
- optymalnie łączy wysoki plon ogólnej suchej masy z podwyższoną strawnością
całych roślin i zawartością skrobi
- wysokie i stabilne w latach plony ogólnej suchej masy i skrobi
- cechuje się najwyższą strawnością całych roślin spośród odmian
średniopóźnych KWS

Cechy agrotechniczne KWS Severo:
- odmiana ogólnoużytkowa, wysoce tolerancyjna na stres suszowy
- wczesność dojrzewania na pograniczu grupy średniowczesnej i średniopóźnej
- roślina średniowysoka lub wysoka, posiada efekt stay green
- tolerancyjna na fuzariozę i helmintosporiozę
- wysoka przydatność do uprawy na glebach lekkich


Nasiona Kukurydzy Jagro 1 Severo KWS


Nasiona Kukurydzy Jagro Severo KWS


Nasiona kukurydzy: KWS Cassilas
Nasiona kukurydzy: KWS Grosso

 Z 260 / K 260
Na ziarno i na kiszonkę, biogaz

Nasiona Kukurydzy KWS Cassilas- Charakterystyka
Odmiana średniopóźna
Z 260 / K 260
Na ziarno i na kiszonkę, biogaz

KWS Cassilas w uprawie na kiszonkę:
- bardzo wysoko plonująca odmiana kiszonkowa z pogranicza grupy średniowczesnej i średniopoźnej
- przeznaczona do produkcji kiszonki dla bydła i biomasy dla biogazowni
- najwyższy plon ogólny suchej masy i suchej masy kolb wśród wszystkich odmian badanych w doświadczeniach rejestrowych w latach 2009 i 2010 oraz doświadczeniach rozpoznawczych w grupie średniowczesnej w 2010
- najwyższy plon ogólnej suchej masy i plonu kolb w doświadczeniach PDO COBORU i PZPK w roku 2011
- wysoki, często przekraczający 55% udział kolb w kiszonce

KWS Cassilas w uprawie na ziarno:
- bardzo wysokie plony ziarna
- ziarno przydatne do zakiszania w rękawach ze względu na powolne oddawanie wody przed zbiorem

Cechy agrotechniczne KWS Cassilas:
- roślina wysoka, zdrowo dojrzewająca, odporna na helmintosporiozę
- dobrze wykorzystuje potencjał gleb żyznych lub utrzymanych w wysokiej kulturze
- nadaje się także do uprawy na glebach średnich i lekkich wysoko nawożonych nawozami organicznymi

Nasiona Kukurydzy Jagro 1 Cassilas KWS

Nasiona Kukurydzy Jagro Cassilas KWS

Nasiona Kukurydzy Jagro 2 Cassilas KWS

Z 260 / K 260
Na ziarno, takze na kiszonkę, biogaz

Nasiona Kukurydzy KWS GROSSO - Charakterystyka
Odmiana średniopóźna
Z 260 / K 260
Na ziarno, takze na kiszonkę, biogaz

KWS Grosso w uprawie na ziarno:
- najwyższa nota w plonie ziarna w badaniach w Niemczech (wg punktacji BSA 9!)
- najwyższy plon ziarna wśród wszystkich badanych odmian w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2010

KWS Grosso w uprawie na kiszonkę:

- najwyższa nota w plonie ogólnej suchej masy w badaniach rejestracyjnych w Niemczech
- kiszonka z bardzo wysokim udziałem ziarna
- w badaniach porejestrowych COBORU i PZPK uzyskała w 2012 plon suchej masy całych roślin (SMCR) 213 dt/ha i udział kolb 55,6%, a w roku 2013: 209,8 dt/ha SMCR i 54,4% udziału kolb w plonie

Cechy agrotechniczne KWS Grosso:
- dobra tolerancja na helmintosporiozę liści i fuzariozę
- średniowysoka roślina, bujnie ulistniona w typie stay-green, odporna na wyleganie
- bardzo długie kolby typu flex, najczęściej z 16 rzędami ziaren na obwodzie
- doświadczenia ścisłe na glebach lekkich wskazują na dobrą tolerancję na suszę

Nasiona kukurydzy Jagro 1 Grosso KWS

Nasiona kukurydzy Jagro Grosso KWS

Nasiona kukurydzy Jagro 2 Grosso KWS

Nasiona kukurydzy: KWS Kandis
Nasiona kukurydzy KWS Karnevalis

 Z 270 / K 270
Na Kiszonkę, na ziarno, na grys oraz biogaz

Nasiona Kukurydzy KWS Kandis - Charakterystyka
Odmiana średniopóźna
Z 270 / K 270
Na Kiszonkę, na ziarno, na grys oraz biogaz

KWS Kandis w uprawie na zaiarno:
- bardzo grube ziarno o ciemnopomarańczowej skrobi
- polecana do uprawy na grys i łom w ciepłych rejonach Polski

KWS Kandis w uprawie na kiszonkę:
- rośliny wysokie o dobrze wypełnionych kolbach z ziarnem typu dent-flint
- bardzo dobra strawność całych roślin - na poziomie 72,5 do 74,5%
- silny efekt stay-green, bardzo długie okno żniwne

Cechy agrotechniczne KWS Kandis:
- uniwersalna średniopóźna odmiana nowej generacji na ziarno i kiszonkę
- sprawdzona w Polsce w doświadczeniach rozpoznawczych na kiszonkę COBORU
i PZPK w 7 stacjach doświadczalnych w 2011, 2012 i 2013; udział kolb - 55,8%
- potwierdziła wysoki potencjał plonowania na ziarno i kiszonkę w doświadczeniach łanowych w Polsce

Nasiona Kukurydzy Jagro 1 Kandis KWS

Nasiona Kukurydzy Jagro Kandis KWS
Z 270 / K 270
Na ziarno, na biogaz

Nasiona Kukurydzy KWS Karnevalis - Charakterystyka
Z 270 / K 270
Na ziarno, na biogaz 

KWS Karnevalis w uprawie na zaiarno:
- dobrze znosi słabsze gleby, okresowe niedobory wody oraz upały
- bardzo wysokie plony ziarna
- szybki dry-down (oddawanie wody z ziarna przed zbiorem), otwarte koszulki kolby

Cechy agrotechniczne KWS Karnevalis:
- dobry wigor początkowy
- odporny na wyleganie + tolerancja na Fusarium spp
- wysoka tolerancja na patogeny wywołujące choroby liści i kolby

Nasiona Kukurydzy Jagro 1 Karnevalis KWS

Nasiona Kukurydzy Jagro Karnevalis KWS

Nasiona kukurydzy: KWS 2323
Nasiona kukurydzy: KWS Cascadinio

Z 270 / K 270
Na ziarno

Nasiona Kukurydzy KWS 2323 - Charakterystyka
Odmiana średniopóźna
Z 270 / K 270
Na ziarno

KWS 2323 w uprawie na zaiarno:
- nowa genetyka KWS w typie ziarna dent
- najwyższe plony we wszystkich doświadczeniach łanowych i hodowlanych KWS na południu Polski w roku 2013
- szybki dry-down (oddawanie wody z ziarna przed zbiorem)

KWS 2323 w uprawie na biogaz:
- przydatny do uprawy na biogaz w I strefie uprawy kukurydzy

Cechy agrotechniczne KWS 2323:
- wzniesione liście dla bardziej efektywnej asymilacji rano i wieczorem
- bardzo stabilna łodyga - tolerancja na Fusarium spp
- zdrowe liście i łodygi - tolerancja na patogeny wywołujące choroby liści – roślina nie zasycha przedwcześnie przed zbiorem
- wysoka wydajność bioetanolu w produkcji z mokrego i suchego ziarna


Nasiona Kukurydzy Jagro 1 KWS 2323

Nasiona Kukurydzy Jagro KWS 2323

Nasiona Kukurydzy Jagro 2 KWS 2323

Z 270 / K 270
Na kiszonkę

Nasiona Kukurydzy KWS Cascadinio - Charakterystyka
Odmiana średniopóźna

Z 270 / K 270
Na kiszonkę

KWS Cascadinio w uprawie na kiszonkę:
- wybitnie wysoki plon suchej masy całych roślin i kolb (9 w skali BSA)
- miejsce w plonie ogólnej suchej masy (237,20 dt/ha) i w plonie suchej masy kolb (130,1 dt/ha) w doświadczeniach rozpoznawczych (CCA) COBORU i PZPK w roku 2013 wśród wszystkich grup wczesności
- wysoki udział plonu kolb w plonie ogólnym - 54,9%
- dobra strawność całych roślin (6 w skali BSA)

Cechy agrotechniczne KWS Cascadinio:
- rośliny wysokie (8 w skali BSA)
- mała skłonność do wylegania (3 w skali BSA)
- zasychanie liści przed zbiorem niskie (3 w skali BSA)
- odmiana w typie stay-green o przedłużonym terminie przydatności do zbioru (szerokie okno żniwne)

Nasiona Kukurydzy Jagro 2 Cascadinio KWS

Nasiona Kukurydzy Jagro Cascadinio KWS

Nasiona Kukurydzy Jagro 1 Cascadinio KWS


Nasiona kukurydzy: KWS Krysalis
Nasiona kukurydzy: KWS Konkretis

Z 270 / K 280
Na ziarno

Nasiona Kukurydzy KWS Krysalis - Charakterystyka
Odmiana późna
Z 270 / K 280
Na ziarno

KWS Krysalis w uprawie na zaiarno:
- wysoki i regularny potencjał plonowania
- 3. miejsce w plonie ziarna w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU i PZPK w 2012 r. z plonem suchego ziarna 138,5 dt/ha o wilgotności w czasie zbioru 25,3%
- 1. miejsce w doświadczeniach ścisłych KWS na południu Polski (plon suchego ziarna 140 dt/ha o wilgotności 22,5%) w 2012 r.

Cechy agrotechniczne KWS Krysalis:
- ziarno typu dent 
- rośliny średniej wysokości 
- odmiana polecana na dobre i ciepłe stanowiska w centralnej i południowej Polsce
- średni stay-green


Nasiona Kukurydzy Jagro 1 Krysalis KWS

Nasiona Kukurydzy Jagro Krysalis KWS

Nasiona Kukurydzy Jagro 2 Krysalis KWS

Z 270 / K 290
Na ziarno

Nasiona Kukurydzy KWS Konkretis - Charakterystyka
Odmiana średniopóźna

Z 270 / K 290
Na ziarno

KWS Konkretis w uprawie na ziarno:
- wysoki potencjał plonowania na ziarno w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU
i PZPK, odmiana w 2012 roku dała średnio 13,0 t/ha suchego ziarna o wilgotności
w czasie zbioru 25,3%
- ziarno dobrze oddaje wodę przed zbiorem i w trakcie suszenia 

Cechy agrotechniczne KWS Konkretis:
- rośliny wysokie o szerokich i częściowo wyprostowanych liściach 
- wczesny termin kwitnienia w porównaniu do odmian z grupy średniopóźnej 
- bardzo stabilne plonowanie na różnych rodzajach gleb
- szybkie dojrzewanie całej rośliny
- w uprawie na późną kiszonkę daje wybitnie wysokie plony suchej masy i energii
 
Nasiona Kukurydzy Jagro Konkretis 1 KWS


Nasiona Kukurydzy Jagro Konkretis KWS
Nasiona kukurydzy: KWS Agro Vitalo
Nasiona kukurydzy KWS Krabas

 Z 280 / K 280
Na ziarno, na kiszonkę, oraz biogaz

Nasiona Kukurydzy KWS Agro Vitalo - Charakterystyka
Odmiana późna
Z 280 / K 280
Na ziarno, na kiszonkę, oraz biogaz

KWS Agro Vitalo w uprawie na biogaz:
- jedna z najwyższych wydajności biogazu z 1 ha kukurydzy energetycznej
- potężnie i bardzo wysokie rośliny o bogatym ulistnieniu 

Cechy agrotechniczne KWS Agro Vitalo:
- wszechstronne użytkowanie na biogaz, kiszonkę i ziarno
- bardzo wysokie i imponujące rośliny (9 wg skali BSA) 
- duże, dobrze wypełnione kolby z wieloma rzędami ziarniaków
- najwyższe plony suchej masy (9 wg skali BSA)
- bardzo stabilne plonowanie
- szybki rozwój początkowy
*BSA - niemiecki urząd do spraw rejestracji odmian (Bundessortenamt)Nasiona Kukurydzy Jagro 1 Agro Vitalo KWS

Nasiona Kukurydzy Jagro Agro Vitalo KWS

Nasiona Kukurydzy Jagro 2 Agro Vitalo KWSZ 290 / K 290
Na ziarno

Nasiona Kukurydzy KWS Krabas - Charakterystyka
Z 290 / K 290
Na ziarno

KWS Krabas w uprawie na zaiarno:
- wysokoplenna, późno dojrzewająca odmiana ziarnowa
- rekordowo wysoki potencjał plonowania na ziarno
- najwyższe plony ziarna w doświadczeniach łanowych KWS prowadzonych
w warunkach praktyki w latach 2009-2012 
- ziarno późno osiąga dojrzałość fizjologiczną a następnie bardzo szybko oddaje wodę

Cechy agrotechniczne KWS Krabas:
- do uprawy w korzystnych termicznie rejonach Polski południowej i centralnej 
- rośliny średniowysokie lub wysokie, ziarno w typie dent
- odmiana ma wysokie wymagania względem technologii uprawy,
zalecana dla doświadczonych plantatorów kukurydzy na ziarno
- na gleby żyzne, szybko ogrzewające się wiosną 
- wymaga siewu na początku optymalnego terminu w odpowiednio ogrzaną glebę

Nasiona Kukurydzy Jagro 1 Krabas KWS

Nasiona Kukurydzy Jagro Krabas KWS

Nasiona kukurydzy: KWS 9361
Nasiona kukurydzy KWS OSCARRO

 Z 280 / K 280
Na ziarno

Nasiona Kukurydzy KWS 9361 - Charakterystyka
Odmiana późna
Z 280 / K 280
Na ziarno

KWS 9361 w uprawie na zaiarno:
- wybitnie wysoki potencjał plonowania na ziarno potwierdzony w praktyce 
- wysoka stabilność plonowania - najwyższe plony na różnych stanowiskach
- ziarno typu dent, średniej wielkości - łatwo oddaje wodę
- kolby do końca wypełnione

Cechy agrotechniczne KWS 9361:
- ponadprzeciętna odporność na wyleganie łodygowe i korzeniowe 
- bardzo wysoka tolerancja na Fusarium spp
- wyjątkowo sztywne i stabilne łodygi aż do zbioru

Nasiona Kukurydzy Jagro 1 KWS 9361


Nasiona Kukurydzy Jagro KWS 9361

Nasiona Kukurydzy Jagro 2 KWS 9361

Z 290
Na ziarno

Nasiona Kukurydzy KWS Oscarro - Charakterystyka
Odmiana późna

Z 290
Na ziarno 

KWS Oscarro w uprawie na zaiarno:
- wysokoplenna odmiana średniopóźna na najcieplejsze stanowiska na południe Polski 
- wysokie plony w warunkach suszy i upałów 
- bardzo niska wilgotność ziarna 

Cechy agrotechniczne KWS Karnevalis:
- rośliny średnio wysokie, o nisko osadzonych kolbach 
- wybitna tolerancja na wyleganie i fuzariozy łodygi
- bardzo zdrowe liście, tolerancja na Kabatiella zeae  
- wyraźnie mniejsze zasiedlenie przez omacnicę prosowiankę
- liście okrywowe kolby otwarte przed zbiorem - szybko oddaje wodę z ziarna

Nasiona Kukurydzy Jagro 1 Oscarro KWS
Nasiona Kukurydzy Jagro Oscarro KWS
Nasiona Kukurydzy Jagro 2 Oscarro KWSmaisadour Jagro logo
!! Nowość !!
DM 2024 / MAS 24C
!! Nowość !!
DM 3024 / MAS 34B
FAO 250
Odmiana średniowczesna
Typ ziarna: FLINT DENT DENT
Kukurydza na ziarno i na kiszonkę

DM 2024 / MAS 24C
Potężny plon ziarnalider wśród odmian o FAO 250 
Kolba typu flex dostosowuje się do warunków  

Nasiona Kukurydzy Maisadiur DM 2024 MAS 24C Jagro sklep hurtownia 

Nasiona kukurydzy DM 2024 / MAS 24C - Charakterystyka

Tolerancja na suszę
(skala 1-10): 8
Adaptacja do późnego zbioru
(skala 1-10): 8 
Zalecana gęstość siewu:
Gleba klasa I-II : 85 000
Gleba klasa III-IV: 85 000
Gleba klasa V-VI: 80 000


Nasiona Kukurydzy Maisadiur DM 2024 MAS 24C Jagro 1 sklep hurtownia
FAO 280 
Odmiana średniopóźna
Typ ziarna: DENT 
Kukurydza na zaiarno

DM 3024 / MAS 34B
Grube kolby do 18 rzędówdo 15 t/ha na sucho 
Dobre oddawanie wody bezpieczna wilgotność zbioru 

Nasiona Kukurydzy Maisadiur DM 3024 MAS 34B Jagro sklep hurtownia

Nasiona kukurydzy DM 3024 / MAS 32B - Charakterystyka

Tolerancja na suszę (skala 1-10): 9
Adaptacja do późnego zbioru
(skala 1-10): 9
Zalecana gęstość siewu:
Gleba klasa I-II : 85 000
Gleba klasa III-IV: 80 000
Gleba klasa V-VI: 75 000


Nasiona Kukurydzy Maisadiur DM 3024 MAS 34B Jagro 1 sklep hurtownia


MAS 29TMAS 35K
K 270 / Z 270 
Typ ziarna: DENT

MAS 29T
Typowy mieszaniec dent dla koneserów kukurydzy
Wczesne kwitnienie
pozwala na uprawę w wiekszej części kraju
Regularne kolby ziarna szybko schnące jesienią

Nasiona Kukurydzy Maisadour MAS 29T Jagro sklep hurtownia

Nasiona kukurydzy MAS 29T - Charakterystyka

Nasiona Kukurydzy Maisadour MAS 29T Jagro sklep hurtownia 1
Nasiona Kukurydzy Maisadour MAS 29T Jagro sklep hurtownia 2
Nasiona Kukurydzy Maisadour MAS 29T Jagro sklep hurtownia 3
K 290 / Z 290
Typ ziarna: DENT

MAS 35K
Potężny mieszaniecziarnowy typu DENT zarejestrowany na Węgrzech w 2012r.
Ogromne plonowanie, potrafi osiągnąć aż do 15t/ha na dobrych glebach
Super wigor początkowy pozwala na wczesny siew i maksymalne wykorzystanie nasłonecznienia

Nasiona Kukurydzy Maisadour MAS 35K Jagro sklep hurtownia

Nasiona kukurydzy MAS 35K - Charakterystyka

Nasiona Kukurydzy Maisadour MAS 35K Jagro sklep hurtownia 1

Nasiona Kukurydzy Maisadour MAS 35K Jagro sklep hurtownia 2

Nasiona Kukurydzy Maisadour MAS 35K Jagro sklep hurtownia 3

MAS 11FMAS 12H
K 210 / Z 210   
Typ ziarna: FLINT FLINT  DENT 

MAS 11F
Odmiana kiszonkowa o bardzo krótkim okresie wegetacji, zatem pozwala na późniejszy siew
Doskonale sprawdza się w północnych, chłodnych terenach Polski
Bardzo dobra wartość żywieniowa kiszonki dzięki wysokiej zawartości skrobi

Nasiona Kukurydzy Maisadiur MAS 11 F Jagro sklep hurtownia
Nasiona kukurydzy MAS 11F - Charakterystka
Nasiona Kukurydzy Maisadiur MAS 11 F Jagro sklep hurtownia 1
Nasiona Kukurydzy Maisadiur MAS 11 F Jagro sklep hurtownia 2
K 220 / Z 230 
Typ ziarna: FLINT FLINT DENT

MAS 12H
Imponujący plon suchej masy jak na tak wczesną odmianę
Energetyczna kiszonka dzięki wysokiej zawartości skrobi, możliwy zbiór także na ziarno
Bardzo dobry wigor początkowy - doskonała odmiana do wczesnych siewów na północy Polski

Nasiona Kukurydzy Maisadiur MAS 12 H Jagro sklep hurtownia

Nasiona kukurydzy MAS 12H - Charakterystka 

Kukurydza Maisadour profil odmiany MAS 12 H Jagro sklep hurtownia

Kukurydza Maisadour profil odmiany1 MAS 12 H Jagro sklep hurtownia
MAS 19H VENETIA
K 230 / Z 230
Typ ziarna: FLINT DENT

MAS 19H
Mieszaniec,
który udowadnia wysokie plony na kiszonkę oraz ziarno
Gwarancja dużej
zawartości skrobi i energetycznej kiszonki dla bydła
Dobry wigor początkowy, dobry "stay green", szybkie tempo dojrzewania ziarna

Nasiona Kukurydzy Maisadiur MAS 19H Jagro sklep hurtownia

Nasiona kukurydzy MAS 19H - Charakterystka

Nasiona Kukurydzy Maisadiur MAS 19H Jagro sklep hurtownia 1

Nasiona Kukurydzy Maisadiur MAS 19H Jagro sklep hurtownia 2


K 230 / Z 240
Typ ziarna: FLINT

VENETIA  - UNIWERSALNA ODMIANA, DUŻE KOLBY 16 RZĘDOWE !!

Mieszaniec uniwersalny o bardzo dużym potencjale plonowania w uprawie na ziarno i kiszonkę
Gruba 16-rzędowa kolba
zapewnia wysoki plon i energetyczną kiszonkę
Stabilne plonowanie nawet w trudnych latach

Nasiona Kukurydzy Maisadiur Venetia Jagro sklep hurtownia

Nasiona kukurydzy VENETIA - Charakterystka

Nasiona Kukurydzy Maisadiur Venetia Jagro sklep hurtownia 1

Nasiona Kukurydzy Maisadiur Venetia Jagro sklep hurtownia 2

Nasiona Kukurydzy Maisadiur Venetia Jagro sklep hurtownia 3
DYNAMITE MAS 26K
K 250 / Z 250
Typ ziarna: FLINT DENT

DYNAMITE
BESTSELLER na kiszonkę,
wybuchowy plon zielonki
Wysokoenergetyczna kiszonka
dzieki rekordowej zawartości skrobi
Potężny gabaryt i bombowe kolby

Nasiona Kukurydzy Maisadiur Dynamite Jagro sklep hurtownia

Nasiona kukurydzy DYNAMITE - Charakterystka 

Nasiona Kukurydzy Maisadiur Dynamite Jagro sklep hurtownia 1

Nasiona Kukurydzy Maisadiur Dynamite Jagro sklep hurtownia 2
K 260 / Z 250
Typ ziarna: FLINT

MAS 26K
Mieszaniec ziarnowo-kiszonkowy
o wysokim potencjale plonowania we wszystkich kierunkach uprawy
Rośliny bardzo zdrowe i długo zielone
dające kiszonkę o znakomitych parametrach jakościowych
Wiernie plonuje
w różnych warunkach klimatycznych i glebowych

Nasiona Kukurydzy Maisadiur MAS 26K Jagro sklep hurtownia
Nasiona kukurydzy MAS 26K - Charakterystka

Nasiona Kukurydzy Maisadiur MAS 26K Jagro sklep hurtownia 2

Nasiona Kukurydzy Maisadiur MAS 26K Jagro sklep hurtownia 1
MAS 28AMAS 15P
K 270 / Z 270
Typ ziarna: FLINT DENT

MAS 28A
Wierny potencjał plonotwórczy na kiszonkę
Masywna roślina bardzo wysoki i stabilny potencjał plonowania
Wmarzone parametry dla żywieniowców dla bardzo wymagającego bydła

Nasiona Kukurydzy Maisadour MAS 28A Jagro sklep hurtownia

Nasiona kukurydzy MAS 28A - Charakterystka

Nasiona Kukurydzy Maisadiur MAS 28A Jagro sklep hurtownia

Nasiona Kukurydzy Maisadiur MAS28A Jagro sklep hurtownia 2
K 220 / Z 210 
Typ zairna: FLINT FLINT DENT

MAS 15P
Słynny wczesny mieszaniec
na ziarno, rejestracja w Polsce 2012
Krótki okres wegetacji pozwala na wczesny zbiór lub niskie koszty suszenia
Bezbłędna gwarancja suchego ziarna

Nasiona Kukurydzy Maisadiur MAS 15 P Jagro sklep hurtownia
Nasiona kukurydzy MAS 15P - Charakterystyka

Kukurydza Maisadour profil odmiany MAS 15 P Jagro sklep hurtownia

Kukurydza Maisadour profil odmiany1 MAS 15 P Jagro sklep hurtownia

MAS 17GMAS 20F
K 240 / Z 230 
Typ ziarna: FLINT DENT

MAS 17G
Elitarna odmiana ziarnowa
, poziom plonowania z górnej półki
Wyrównane długie kolby
Wczesne kwitnienie gwarantuje zbiór o niskiej wilgotności

Nasiona Kukurydzy Maisadiur MAS 17 G Jagro sklep hurtownia
Nasiona kukurydzy MAS 17G - Charakterystyka

Kukurydza Maisadour profil odmiany MAS 17 G Jagro sklep hurtownia

Nasiona Kukurydzy Maisadour MAS 17 G Jagro sklep hurtownia 1


K 220 / Z 230
Typ ziarna: FLINT DENT

MAS 20F
POLSKI PRZEBÓJ wysokie plony potwierzone przez wieloletnie żniwa w całym kraju
Odmiana elastyczna dzięki kolbie typu flex, tolerujące wszystkie warunki uprawy
Wyróżnia się w trudnych warunkach i na słabych glebach
 
Nasiona Kukurydzy Maisadiur MAS 20F Jagro sklep hurtownia 
Nasiona kukurydzy MAS 20F - Charakterystyka 

Nasiona Kukurydzy Maisadour MAS 20F Jagro sklep hurtownia 1 

Nasiona Kukurydzy Maisadour MAS 20F Jagro sklep hurtownia 3 

Nasiona Kukurydzy Maisadour MAS 20F Jagro sklep hurtownia 2
MAS 20SMAS 22R
K 240 / Z 240
Typ ziarna: FLINT FLINT DENT

MAS 20S
Nowoczesny mieszaniec o niespotykanie wysokim plonie ziarna 
Wszechstronny
na wszystkich stanowiskach 
Bardzo szybkie oddawanie wody
po dojrzałości fizjologicznej

Nasiona Kukurydzy Maisadiur MAS 20S Jagro sklep hurtownia
Nasiona Kukurydzy MAS 20S - Charakterystyka

Nasiona Kukurydzy Maisadiur MAS 20S Jagro sklep hurtownia 1

Nasiona Kukurydzy Maisadiur MAS 20S Jagro sklep hurtownia 2
K 240 / Z 240
Typ ziarna: FLINT DENT

MAS 22R
Odmiana nie do pobicia na ziarno w grupie średniowczesnej
Dobre oddawanie wody po osiągnięciu dojrzałości fizjologicznej
Wyjatkowa odporność kolb na FUSARIUM dzięki wczesnemu kwitnieniu i dojrzewaniu

Nasiona Kukurydzy Maisadiur MAS 22R Jagro sklep hurtownia
Nasiona Kukurydzy MAS 22R - Charakterystyka

Nasiona Kukurydzy Maisadiur MAS 22R Jagro sklep hurtownia1

Nasiona Kukurydzy Maisadiur MAS 22R Jagro sklep hurtownia 3

Nasiona Kukurydzy Maisadiur MAS 22R Jagro sklep hurtownia 2
MAS 21D
MAS 21M
K 250 / Z 250 
Typ ziarna: FLINT FLINT DENT

MAS 21D
Elitarna odmiana
o wysokim potencjale na ziarno, HIT w Polsce, Niemczech i Francji
Ładne rośliny o bogatym, ciemnozielonym, woskowym ulistnieniu, smakowita kiszonka
Rozpoznawalne stożkowe kolby, dobrze zaziarnione, do 16 rzędów w okółku

Nasiona Kukurydzy Maisadour MAS 21D Jagro sklep hurtownia

Nasiona kukurydzy MAS 21D - Charakterystyka

Nasiona Kukurydzy Maisadour MAS 21D Jagro sklep hurtownia 1

Nasiona Kukurydzy Maisadour MAS 21D Jagro sklep hurtownia 2
K 250 / Z 250
Typ ziarna: FLINT FLINT DENT

MAS 21M
Potężny potencjał
plonowania w grupie średniowczesnej
Grube, 16 rzędowe kolby z ziarnami o dużej zawartości bielma szklistego 
Wysoka jakość ziarna przydatnego do przemysłu młynarskiego 

Nasiona Kukurydzy Maisadour MAS 21M Jagro sklep hurtownia
Nasiona kukurydzy MAS 21M - Charakterystyka

Nasiona Kukurydzy Maisadour MAS 21M Jagro sklep hurtownia 1

Nasiona Kukurydzy Maisadour MAS 21M Jagro sklep hurtownia 2
MAS 29TMAS 35K
K 270 / Z 270 
Typ ziarna: DENT

MAS 29T
Typowy mieszaniec dent dla koneserów kukurydzy
Wczesne kwitnienie
pozwala na uprawę w wiekszej części kraju
Regularne kolby ziarna szybko schnące jesienią

Nasiona Kukurydzy Maisadour MAS 29T Jagro sklep hurtownia

Nasiona kukurydzy MAS 29T - Charakterystyka

Nasiona Kukurydzy Maisadour MAS 29T Jagro sklep hurtownia 1
Nasiona Kukurydzy Maisadour MAS 29T Jagro sklep hurtownia 2
Nasiona Kukurydzy Maisadour MAS 29T Jagro sklep hurtownia 3
K 290 / Z 290
Typ ziarna: DENT

MAS 35K
Potężny mieszaniecziarnowy typu DENT zarejestrowany na Węgrzech w 2012r.
Ogromne plonowanie, potrafi osiągnąć aż do 15t/ha na dobrych glebach
Super wigor początkowy pozwala na wczesny siew i maksymalne wykorzystanie nasłonecznienia

Nasiona Kukurydzy Maisadour MAS 35K Jagro sklep hurtownia

Nasiona kukurydzy MAS 35K - Charakterystyka

Nasiona Kukurydzy Maisadour MAS 35K Jagro sklep hurtownia 1

Nasiona Kukurydzy Maisadour MAS 35K Jagro sklep hurtownia 2

Nasiona Kukurydzy Maisadour MAS 35K Jagro sklep hurtownia 3


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rzepak

sumiagro
es valegro - odmiana ozima, populacyjna (liniowa) : nasiona rzepaku
Nasiona rzepaku ES Valegro

Mocne strony:

- wysoki potencjał plonowania
- dobre zaolejenie (duża zawartość tłuszczu)
- bardzo dobra zimotrwałość i mrozoodporność
- mała podatność na choroby

Plon nasion
107% wzorca w doświadczeniach PDOiR 2014

Zawartość tłuszczu w nasionach
48,6% s.m. nasion

WAPITI CS - odmiana ozima, mieszańcowa : nasiona rzepaku
 Nasiona rzepaku WAPITI CS
Mocne strony:

- wczesna, uniwersalna odmiana nadjąca się na wszystkie kompleksy glebowe
- szybkie wschody i intensywny rozwój jesienny umoyliwiają siewy nawet w opóźnionych terminach
- rosliny o mocnej budowie, krótkich międzywęźlach i dobrze rozgałęzione
- odmiana wysoko i regularnie plonująca

Plon nasion
59,1 dt/ha w doświadczeniach rejestracyjnych 2013-2014 Słowacja

Zawartość tłuszczu w nasionach
45,7% s.m. nasion

 
ES Bourbon - odmiana ozima, liniowa : nasiona rzepaku
Nasiona rzepaku ES BOURBON 
Mocne strony: 
- wysoki potencjał plonowania
- niska zawartość glukozynolanów
- bardzo dobra zimotrwałość
- mała podatność na choroby
- bardzo dobra odporność na wyleganie

Plon nasion
118% wzorca 2012 (wzorzec: średnie plonowanie 29 odmian rzepaku ozimego, Łosiów 2012)

Zawartość tłuszczu w nasionach
45,2% s.m. nasion

 
 ES Scarlett - ODMIANA OZIMA, POPULACYJNA (LINIOWA) : nasiona rzepaku
Nasiona rzepaku ES SCARLETT 
Mocne strony: 
- wysoki potencjał plonotwórczy nieustępujący odmianom mieszańcowym
- wysokie zaolejenie >47%
- wysoka tolerancyjność na choroby grzybowe
- średnio dobra zimotrwałość
- odporna na wyleganie
- polecana do uprawy na terenie całego kraju

Plon nasion
109% wzorca (COBORU 2012*)

Zawartość tłuszczu w nasionach
47,2% s.m. nasion 


logo kws 
KWS Polska zajmuje się rozprowadzaniem materiału siewnego buraka cukrowego, kukurydzy, rzepaku i sadzeniaków ziemniaka oraz działalnością doradczą w zakresie uprawy tych roślin.
W obecnym sezonie Firma KWS przygotowała dla Państwa 3 nowe odmiany mieszańcowe z czego 2 dostępne będą w Jagro Zaopatrzenie Rolnictwa. Odmiany, o których mowa, pochodzą z najnowszych linii genetycznych. Hodowcy rzepaku KWS, selekcjonując cechy skupili się na wysokim, stabilnym w latach plonowaniu, zimotrwałości, odporności na choroby i osypywanie nasion. Cechy te pozwoliły na rejestrację z najwyższych pozycji rankingowych takich odmian jak: ALVARO KWS F1 (PL, HU), GORDON KWS F1 (SK, HU), FACTOR KWS F1 (SK, LT, CZ). 
W sezonie 2013/2014 firma KWS założyła blisko 90 doświadczeń łanowych w Polsce, zebrali pełny pakiet informacji z 65 pól zlokalizowanych w 14 województwach. Starają się jak najdokładniej przebadać odmiany i ich preferencje stanowiskowe, dlatego zbieraja szczegółowe dane na temat pola oraz technologii prowadzenia łanu. Analiza uzyskanych informacji pozwala tak dopracować profil odmiany, by w jak najlepszy sposób wykorzystać jej potencjał plonotwórczy, preferencje i tolerancje co do gleby oraz sposobu prowadzenia plantacji. Właściwy dobór odmiany to podstawa powodzenia w uprawie rzepaku ozimego oraz gwarancja uzyskania zadowalających wyników plonowania w określonych warunkach uprawy.
Pracownicy ZR Jagro wraz ze specjalistami KWS, postarają się dobrać najwłaściwszą dla Państwa odmianę, kierując się wynikami okolicznych doświadczeń oraz własnym doświadczeniem agrotechnicznym.
Zapraszamy do współpracy.
ALVARO KWS F1 - odmiana ozima mieszańcowa : nasiona rzepaku
ALVARO KWS F1 KWS - PRZEŁOMOWY RZEPAK NA TWOJE POLE ! NOWOŚĆ ! 

Nasiona rzepaku KWS ALVARO

Najważniejsze cechy odmiany ALVARO:

- zarejestrowana w Polsce w 2015 roku
- najwydajniej plonująca odmiana mieszańcowa w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2013/2014
- polecana na typowe stanowiska pod uprawę rzepaku (kl. II - IVa)
- przydatna przy opóźnionych siewach
- szybki rozwój jesienny i lekko opóźniony wiosenny start wegetacji 
- odporna na wtórne przymrozki, rewelacyjna zimotrwałość
- wysoka zawartość oleju
- bardzo wysoka odporność na osypywanie nasion

rzepak KWS ALVARO F1 profil ODMIANY

Plon nasion:
ALVARO KWS F1 przekroczył 113% w stosunku do wzorców COBORU (VISBY, ARSENAL, CHAGALL, MONOLIT)

Średni plon z 12 lokalizacji COBORU 6,04t/ha


MARCOPOLOS F1 - odmiana ozima, mieszańcowa : nasiona rzepaku
MARCOPOLOS F1 KWS - ODKRYJ ŚWIAT NAJLEPSZYCH MIESZAŃCÓW KWS 

Nasiona rzepaku Marcopolos KWS

Najważniejsze cechy odmiany MARCOPOLOS:

- znajduje się na coborowskiej Liście Odmian Zalecanych
- polecany na typowe stanowiska pod uprawę rzepaku (kl. II - IVa)
- jedna z najwyżej plonujących odmian mieszańcowych w doświadczeniach COBORU w latach 2012/2013 (111% średniej)
- przydatny przy opóźnionych siewach
- szybki rozwój jesienny jak i wiosenny
- bardzo dobra zimotrwałość
- bardzo niska zawartość glukozynolanów
- wysoka odporność na osypywanie nasion
- najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach przeprowadzonych przez KWS Agroservice (102,5% średniej)
- duże zdolności regeneracyjne roślin

rzepak KWS MARCOPOLOS F1 profil ODMIANY

Plon nasion:
MARCOPOLOS F1 został sklasyfikowany jako 5 odmiana w doświadczeniach PDOiR pod względem osiągniętego % wzorca (109%)

W 16 lokalizacjach COBORU odmiana MARCOPOLOS F1 osiągnęła plon powyżej 6 t/ha


FRODO F1 - odmiana ozima, mieszańcowa : nasiona rzepaku
FRODO F1 KWS - WŁADCA RZEPAKOWYCH PÓL

Nasiona rzepaku KWS FRODO F1

Najważniejsze cechy odmiany FRODO:
 
- najnowsza genetyka KWS, odmiana zarejestrowana w Niemczech w 2014 roku
- polecana na typowe stanowiska pod uprawę rzepaku (klasa II - IVa)
- bardzo przydatna przy opóźnionych siewach
- średnio szybki rozwój jesienny i szybki rozwój wegetacji wiosną
- bardzo dobra odporność na wymarzanie
- szybko regeneruje aparat asymilacyjny
- znakomita odporność na choroby grzybowe
- wysokość roślin powyżej średniej
- odporność na wyleganie znacznie powyżej średniej
- wczesna dojrzałość techniczna
- najwyższa spośród odmian KWS odporność na osypywanie nasion
- wysoki i wierny plon nawet w warunkach wysokiej presji chorób

rzepak KWS FRODO F1 profil ODMIANYHYBRIROCK F1 - odmiana ozima, mieszańcowa : nasiona rzepaku
HYBRIROCK F1 KWS - PLON STABILNY JAK SKAŁA

Nasiona rzepaku KWS HYBRIROCK F1

Najważniejsze cechy odmiany HYBRIROCK:

- bardzo przydatna przy opóźnionych siewach
- polecany na stanowiska typowe dla uprawy rzepaku (kl. II i IVa)
- bardzo szybki rozwój jesienny i start wegetacji wiosną
- buduje ponadprzeciętnie grubą szyjkę korzeniową przed zimą
- znacznie odporniejsza od średniej COBORU na wyleganie i choroby podstawy łodygi
- jedna z najlepiej plonujących odmian w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU - średnia plonu z 15 lokalizacji 5,12 t/ha
- najlepiej plonująca odmiana w doświadczeniach KWS Agroservice 2011 i 2012
- bardzo wysoka odporność na osypywanie nasion

rzepak KWS HYBRIROCK F1 profil ODMIANY


TASSILO F1 - odmiana ozima, mieszńcowa : nasiona rzepaku
 TASILLO F1 KWS - DOBIERZ IDEALNĄ STRATEGIĘ W UPRAWIE RZEPAKU

Nasiona Rzepaku KWS TASSILO F1

Najważniejsze cechy odmiany TASSILO: 

- odmiana przeznaczona na słabsze stanowiska
- toleruje opóźnione terminy siewu
- wysoki wigor początkowy
- wysoki potencjał regeneracyjny po uszkodzeniach mrozowych
- wcześnie wznawia wegetację po zimie
- niska skłonność do wylegania
- plonuje wiernie nawet w bardziej suchych latach i na bardziej przepuszczalnych glebach
- podwyższona odporność na osypywanie nasion
- wysoka zawartość tłuszczu w nasionach

rzepak KWS Tassilo profil ODMIANY


KODIAK F1 - odmiana ozima, mieszańcowa : nasiona rzepaku
 KODIAK F1 KWS - WYGRYWA Z NAJSILNIEJSZYM MROZEM

Nasiona Rzepaku KODIAK KWS

Najważniejsze cechy odmiany KODIAK:

- przydatna przy opóźnionych siewach - bardzo szybki rozwój początkowy
- odmiana polecana na przeciętne i słabe stanowiska
- wysoka odporność na wymarzanie
- posiada wysoki potencjał regeneracyjny
- rośliny stosunkowo niskie - do średniowysokich
- w porównaniu do wzorców COBORU (CCA) o 1/3 mniej wyległych roślin
- wcześnie kwitnie i dojrzewa
- odporna na osypywanie się nasion
- jedna z najlepiej plonujących odmian na słabych stanowiskach

rzepak KWS KODIAK F1 profil ODMIANY


TRAVIATA F1 - odmiana ozima, mieszańcowa : nasiona rzepaku
 TRAVIARTA F1 KWS - RZEPAK O KONCERTOWYM PRZEZIMOWANIU

Nasiona Rzepaku Traviata KWS F1

Najważniejsze cechy odmiany TAVIATA: 

- mieszaniec wyselekcjonowany do polskich warunków agro-klimatycznych
- odmiana przeznaczona na dobre stanowiska
- optymalny rozwój jesienny - elastyczny termin siewu
- niska skłonność do wytwarzania łodygi w roku siewu
- rewelacyjna odporność na wymarzanie - niska, zwarta rozeta 
- posiada ponadprzeciętne zdolności regeneracyjne
- zrównoważony wzrost w całym okresie wegetacji
- wysoka wierność plonowania
- wysoka zawartość tłuszczu w nasionach
- podwyższona odporność na osypywanie nasion

rzepak KWS TRAVIATA F1 profil ODMIANY

Plon nasion:
w sezonie 2012 / 2013 badany w 69 lokalizacjach w Polsce z rezultatem 100,5% średniej ogólnej i plonie 4,39 t/ha


FACTOR F1 - odmiana ozima, mieszańcowa : nasiona rzepaku
FACTOR F1 - DOBRZE TRAFIŁEŚ

Nasiona rzepaku KWS FACTOR F1

Najważniejsze cechy odmiany FACTOR: 

- polecana już na przeciętne stanowiska pod uprawę rzepaku (kl. III-IVb)polecana już na przeciętne
- przydatna przy opóźnionych siewach
- szybki rozwój jesienny i wiosenny
- dobra zimotrwałość
- posiada podwyższoną tolerancję na choroby podstawy łodygi i werticiliozę
- bardzo wysoka odporność na osypywanie nasion
- najwyżej plonująca nowa odmiana na problematyczne stanowiska w testach Agroservice KWS
- jedna z najlepiej plonujących odmian mieszańcowych na Litwie i Słowacji

rzepak KWS FACTOR F1 profil ODMIANY


 SHERLOK - odmiana ozima, populacyjna : nasiona rzepaku
 SHERLOK KWS - ODKRYJ POTĘGĘ PLONOIWANIA

Nasiona Rzepaku SHERLOK KWS

Najważniejsze cechy odmiany SHERLOK:

- jedna z najwyżej plonujących odmian populacyjnych w PDOiR COBORU
- znajduje się na Liście Odmian Zalecanych COBORU
- polecany na stanowiska dobre, ale udaje się również na stanowiskach przeciętnych
- bardzo wysoka zawartość tłuszczu i plon tłuszczu
- pożądany typ rozwoju jesiennego
- bardzo dobra zimotrwałość
- duże zdolności regeneracyjne roślin
- bardzo szybki start wiosenny
- bardzo krótki okres kwitnienia
- stabilne i wysokie plony we wszystkich rejonach uprawy w Polsce
- bardzo niska zawartość glukozynolanów - 7,6 mM/g

rzepak KWS SHERLOK profil ODMIANY


QUARTZ - odmiana ozima, populacyjna : nasiona rzepaku
QUARTZ KWS -  WYCIŚNIESZ WIĘCEJ

Nasiona Rzepaku QUARTZ KWS

Najważniejsze cechy odmiany QUARTZ: 

- najwyżej plonująca odmiana populacyjna spośród odmian zarejestrowanych w KR COBORU w 2013 roku
- wymaga dobrego stanowiska, aby dać wysoki plon nasion
- elastyczny do do terminu siewu ze względu na wigor początkowy
- wysoki wigor jesienny i spowolniony wiosenny - odporność na wtórne przemarznięcia wiosną
- jedna z najlepszych zimotrwałości w badaniach COBORU
- duże zdolności regeneracyjne roślin
- niska wysokość łanu
- bardzo odporny na wyleganie
- synchroniczne kwitnienie - nie odnawia się po kwitnieniu

rzepak KWS QUARTZ F1 profil ODMIANY

Plon nasion:
Odmiana QUARTZ KWS według doświadczeń rejestrowych, w sezonach 2011 i 2012 Quartz osiągnął średnio ponad 110% wzorca populacyjnego (108% w roku 2012, 113% w roku 2011)


FORZA - odmiana ozima, populacyjna : nasiona rzepaku
 FORZA KWS - SILNY RZEPAK NA PIĄTKĘ

Nasiona Rzepaku FORZA KWS

Najważniejsze cechy odmiany FORZA:

- dobrze nadaje się na najsłabsze stanowiska glebowe
- średnio szybki rozwój jesienny
- wykazuje wysoką tolerancję na chlomazon
- zimotrwałość na średnim poziomie
- wysoce odporna na okresowe niedobory wody
- dobra odporność na choroby grzybowe
- stosunkowo wolny start wegetacji wiosennej
- bardzo odporna na wyleganie
- niski pokrój roślin
- przeciętny termin dojrzałości roślin

rzepak KWS FORZA profil ODMIANY


DIGGER - odmiana ozima, populacyjna : nasiona rzepaku
DIGGER KWS - Q CZYLI JAKOŚĆ 

Nasiona Rzepaku DIGGER KWS

Najważniejsze cechy odmiany DIGGER:

- wierne i wysokie plonowanie w latach
- zbalansowany rozwój w czasie wegetacji
- krótki, "wybuchowy" okres kwitnienia
- polecany na średnie stanowiska, zasobne w wodę
- wysokie zdolności regeneracyjne
- zalecana mniejsza obsada - wysoka zdolność krzewienia
- dobra odporność na choroby grzybowe
- odporny na wyleganie
- dobra odporność na niskie temperatury
- często wysoka MTN - możliwy siew starszymi siewnikami

rzepak KWS DIGGER profil ODMIANY

Plon nasion:
Odmiana Digger KWS w badaniach PDO w latach 2003-2010 na poziomie 103% wzorca COBORU.


 DEKALB nasiona kukurydzy MONSANTOMONSANTO NASIONA KUKURYDZY ROUNDUPHodowla nasion rzepaku ozimego DEKALB w Polsce.
MONSANTO
zajmuje się hodowlą rzepaku od prawie 30 lat. Po uzyskaniu licznych doskonałych odmian liniowych, zarejestrowanych i uprawianych w wielu krajach Europy w latach 90 (Eurol, Idol, Bristol), w połowie lat 90 zajęliśmy się hodowlą mieszańców w systemie OGURA. System ten oparty na liniach męsko-sterylnych i przywracającym płodność restorerze, jest ogólnie dostępny i aktualnie najczęściej stosowany przez większość liczących się hodowców w Europie. Także w Polsce, po niezaprzeczalnym sukcesie jaki odniosły i w dalszym ciągu odnoszą nasze odmiany liniowe (Californium, Casoar, Catana i inne ) rozpoczęliśmy proces hodowli i rejestracji mieszańców zrestorowanych. Ukoronowaniem tych starań była pierwsza w naszym kraju rejestracja mieszańca tego typu - Extrem. W następnym okresie wyhodowaliśmy szereg nowych udoskonalonych mieszańców zrestorowanych, rejestrując w 2011 roku odmianę DK Exquisite o bardzo wysokim i stabilnym plonie oraz bardzo dobrej zimotrwałości, a w 2012 roku DK Exstorm, odmianę o najwyższym plonie, 119% wzorca nr 1 w badaniach rejestracyjnych COBORU. Było to możliwe dzięki otwarciu w 1999 roku stacji hodowlanej na Dolnym Śląsku. Stacja to zajmuje się hodowlą linii matecznych i samych mieszańców najlepiej przystosowanych do warunków lokalnych. Nadzorujemy także sieć doświadczalną na terenie Polski i innych krajów Centralnej Europy.
DK EXQUISITE F1 : nasiona rzepaku
 DK EXQUISITE - SPEKTAKULARNA WYGRANA

DK EXQUISITE MONSANTO DEKALB

Najważniejsze cechy odmiany DK EXQUISITE:

- Bardzo wysoki plon
- Wzorcowa zimotrwałość.
- Bardzo silny system korzeniowy.
- Podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.
- Optymalny wigor jesienny (bez tendencji do wydłużania szyjki korzeniowej przed zimą).
- Posiada zdolność do kompensacji (przy tworzeniu rozgałęzień bocznych, co jest niezwykle ważne przy obniżonej obsadzie).
- Bardzo duża zawartośc tłuszczu w nasionach.
- Tolerancja na choroby (bardzo wysoka tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych, wysoka tolerancja na zgnilizną twardzikową)

- Stanowisko glebowe: dobre i bardzo dobre
- Termin siewu: wcześny lub optymalny

DKEXSTORM F1 : nasiona rzepaku
 DK EXSTORM - UNIWERSALNY, NAJWYŻSZE PLONY NA KAŻDYM POLU 

DK EXSTORM MONSANTO DEKALB

Najważniejsze cechy odmiany DK EXSTORM: 

- Bardzo wysoki plon
- Podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion
- Bardzo dobra zimotrwałość
- Tolerancja na choroby (bardzo wysoka tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych – gen RLM-7, wysoka tolerancja na zgniliznę twardzikową)
- Optymalny wigor jesienny bez tendencji do wydłużania łodygi przed zimą
- Bardzo duża zawartość tłuszczu w nasionach

- Stanowisko glebowe: lekkie, średnie i mniej zasobne gleby
- Termin siewu: optymalny lub opóźniony

DK EXPRIT F1 : nasiona rzepaku
 DK EXPRIT - PEWNY, WYSOKI PLON NASION

DK EXPIRIT MONSANTO DEKALB

Najważniejsze cechy odmiany DK EXPRIT:
- Bardzo wysoki plon
- Bardzo dobra zimotrwałość
- Odpornośc na wyleganie
- Podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion 

- Stanowisko glebowe: wszystkie, również na słabsze stanowiska (gleby lekkie)
- Termin siewu: optymalny lub opóźniony

DK IMPRESSIOM CL : nasiona rzepaku
 DK IMPRESSIOM CL - NIEZAWODNA WYDAJNOŚĆ 

DK IMPRESSION CL MONSANTO DEKALB

Najważniejsze cechy odmiany DK IMPRESSIOM CL:

- Bardzo wysoki plon
- Bardzo dobra zimotrwałość
- Wysoka tolerancja na choroby
- Podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion
- Optymalny wigor i rozwój roślin przed zimą
- Średniopóźny rozwój roślin po zimie
- Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach 

- Stanowisko glebowe: wszystkie
- Termin siewu: wczesny lub optymalny

Zboża

Syngenta Jagro jeczmien srodki ochrony roslin
Jęczmień hubrydowy Hyvido

Z myślą o potrzebie uzyskiwania coraz wyższych i lepszej jakości plonów jęczmienia, firma Syngenta jako jedyna wprowadziła na rynki światowe unikalne, wysokoplonujące  hybrydowe odmiany  jęczmienia ozimego.

W bieżącym sezonie w ofercie Syngenta znajduje się pięć odmian ozimego jęczmienia hybrydowego: Trooper , Galation , Wootan , Hobbit oraz Zzoom .

Łącząc doświadczenie ekspertów z dziedziny hodowli i ochrony roślin opracowano ścisłe zalecenia  uprawowe  dostosowane do szczególnej dynamiki  wzrostu odmian hybrydowych, pozwalające  na pełne wykorzystanie ich potencjału genetycznego. Technologia uprawy jęczmienia hybrydowego dedykowana jest producentom zbóż paszowych, dla których Syngenta, jako jedyna firma, konsekwentnie rozwija system uprawy i ochrony, pozwalając w ten sposób maksymalizować efekt ekonomiczny produkcji.

Dzięki konsekwentnemu rozwijaniu kompleksowego systemu uprawy, uzyskano – w porównaniu z konwencjonalnymi odmianami populacyjnymi – trwale wyższe plony oraz większą stabilność plonu w zróżnicowanych lub trudnych warunkach stanowiskowych, atmosferycznych i uprawowych. Należy podkreślić, iż różnica ta występuje tym wyraźniej, im lepiej system uprawy jest dostosowany do szczególnej dynamiki wzrostu odmian hybrydowych. Przewaga technologii hybrydowej jęczmienia ozimego Syngenta potwierdzona została w wielu doświadczeniach jak i w produkcji polowej między innymi w Polsce, gdzie na plantacjach wdrożeniowych jak i produkcyjnych, dwie sprawdzone odmiany Zzoom i Hobbit plonowały nawet powyżej 10 t z ha.

Dodatkowo w porównaniu do oficjalnych wyników plonowania w Niemczech (np. pochodzących z krajowych badań odmian), uzyskanych przy zastosowaniu konwencjonalnych warunków uprawy, z wynikami plonowania uzyskanymi przy zastosowaniu zoptymalizowanej technologii uprawy odmian hybrydowych jęczmienia, różnice na korzyść technologii hybrydowej Syngenta wynosiły od 10 do 15 q/ha
 
Hyvido Hobbit - jęczmień HybrydowyHyvido ZZOOM - jęczmień hybrydowy
 Hyvido Hobbit Jagro Jeczmien hybrydowy
ODMIANA HYBRYDOWA O WYSOKIEJ I PEWNEJ JAKOŚCI

Jeszcze większa pewność uprawy jęczmienia ze względu na:
- Pewne, wysokie plony w wieloleciu;
- Sprawdzona w warunkach Polski;
- Doskonałe wyrównanie ziarna;
- Wysoki potencjał plonotwórczy;
- Maksymalna pewność plonowania przy różnych warunkach atmosferycznych i typach stanowisk;
- Stabilne plony potwierdzone w wieloletnich doświadczeniach.

Hyvido Hobbit Jagro Jeczmien hybrydowy charakterystyka

 Hyvido Zzoom Jagro Jeczmien hybrydowySPRAWDZONA, PEWNA ODMIANA

Jeszcze większa pewność uprawy jęczmienia ze względu na:
- Pewne, wysokie plony w wieloleciu;
- Sprawdzona w warunkach Polski;
- Doskonałe wyrównanie ziarna;
- Wysoki potencjał plonotwórczy;
- Maksymalna pewność plonowania przy różnych warunkach atmosferycznych i typach stanowisk;
- Stabilne plony potwierdzone w wieloletnich doświadczeniach.

Hyvido Zzoom Jagro Jeczmien hybrydowy charakterystyka
Hyvido Galation - jęczmień hybrydowyHyvido Wootan - jęczmień hybrydowy
 Hyvido GALATION Jagro Jeczmien hybrydowyWYZNACZA NOWY STANDARD W PLONOWANIU JĘCZMIENIA.
MIESZANIEC TRÓJLINIOWY

Cechy odmiany:
- Najwyższe wyniki plonowania we wszystkich trzech latach badań rejestracyjnych na obu poziomach intensywności!
- Odmiana o stabilnych źdźbłach, mało podatna na wyleganie, wysoka liczba ziaren w kłosie
- Doskonała waga hektolitra

Hyvido GALATION Jagro Jeczmien hybrydowy charakterystyka
 Hyvido WOOTAN Jagro Jeczmien hybrydowy
STABILNY PLON, ELASTYCZNE ŹDŹBŁO I DOKŁOSIE

Cechy odmiany:
- Odmiana o znacznie zwiększonej stabilności źdźbeł
- Imponująca jakość plonu – wysoka i stabilna masa hektolitra
- Doskonała odporność na najważniejsze choroby jęczmienia
- Wysokie plony potwierdzone w oficjalnych badaniach rejestracyjnych w latach 2010 – 2012

Hyvido WOOTAN Jagro Jeczmien hybrydowy charakterystyka
  

DANKO JAGRO zboża nasiona

DANKO prowadzi programy hodowlane pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia, owsa, strączkowych oraz traw. Nowa generacja odmian z DANKO, to wynik połączenia najnowocześniejszych, kosztownych technologii i sprzętu oraz wielkiego zaangażowania, wiedzy i umiejętności kadry hodowców.

Współczesna hodowla roślin charakteryzuje się niezwykle wysokim poziomem innowacyjności. Obok klasycznej hodowli opartej o intensywnie prowadzone prace selekcyjne i doświadczenia polowe, równolegle przebiega hodowla w laboratoriach i szklarniach.
Szybki rozwój metod biotechnologicznych i technik hodowlanych pozwala na skracanie cyklu hodowlanego.
W tym celu powstało nowoczesne laboratorium biotechnologiczne DANLAB w Kopaszewie. Otrzymuje się tu formy homozygotyczne zbóż poprzez androgenezę i krzyżowanie oddalone w warunkach „in vitro”.
W Oddziale w Dębinie wybudowano nowoczesną szklarnię, gdzie wdrażana jest metoda hodowlana SSD. Dzięki niej można otrzymywać 2 – 3 pokolenia w roku, co
skraca cykl hodowlany i czas potrzebny do zarejestrowania nowej odmiany.                                                                        

Efektem wykorzystania nowoczesnych metod oraz wiedzy i doświadczenia kadry hodowców jest coroczna rejestracja nowych odmian w kraju i zagranicą.
 ALGOSO - pszenżyto ozimeFREDRO - pszenżyto ozime 
ALGOSO DANKO JAGRO materiał siewny

!! REKORDZISTA W PLONOWANIU !!

Cechy odmiany ALGOSO:
- Odmiana pszenżyta ozimego o tradycyjnej długości źdźbła
- ALGOSO charakteryzuje się nadzwyczajną plennością. Plonuje wysoko i stabilnie we wszystkich rejonach uprawy w kraju
- Posiada bardzo dobrą zimotrwałość
- Algoso ma dorodne ziarno, jedno z najgrubszych spośród wszystkich pszenżyt będących w rejestrze w Polsce
- Odmiana jest przydatna do mniej intensywnej technologii produkcji. Polecane jest szczególnie na gleby słabsze
- W warunkach intensywnej technologii uprawy wymaga skracania źdźbła
- Jest odmianą średnio wcześnie kłoszącą się i wcześnie dojrzewającą
- Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 360 – 380 ziaren kiełkujących na 1m2 (ca. 165 – 180 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%


 ALGOSO pszenżyto DANKO JAGRO materiał siewny 1  ALGOSO pszenżyto DANKO JAGRO materiał siewny 2

FREDRO pszenżyto DANKO JAGRO materiał siewny


!! WYSOKA ODPORNOŚĆ NA PORASTANIE ZIARNA W KŁOSIE !!

Cechy odmiany FREDRO:
- Odmiana pszenżyta ozimego o tradycyjnej długości źdźbła
- Należy do grupy bardzo plennych odmian. Wysoko i stabilnie plonuje na terenie całego kraju
- Cechuje ją  dobra mrozoodporność
- Odmiana o bardzo dobrej odporności na choroby
- Fredro jest odmianą wczesną, co jest szczególnie istotne na słabych stanowiskach, ubogich w wodę
- Nasiona o wysokiej masie 1000 ziaren, dobrym wyrównaniu i niewielkim udziale pośladu
- Odmiana o wysokiej liczbie opadania i bardzo dobrej odporności na porastanie ziarna w kłosie
- Ziarno tego pszenżyta cechuje podwyższona zawartość białka, co ma duże znaczenie w żywieniu zwierząt
- Przydatna do późnych siewów po kukurydzy
- Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 350-380 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 160-180 kg/ha).W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%

FREDRO pszenżyto DANKO JAGRO materiał siewny 1   FREDRO pszenżyto DANKO JAGRO materiał siewny 2   FREDRO pszenżyto DANKO JAGRO materiał siewny 3
GRENADO - pszenżyto ozimePALERMO - pszenżyto ozime
 GRENADO pszenżyto DANKO JAGRO materiał siewny   
!! NAJPOPULARNIEJSZE PSZENŻYTO W EUROPIE !!

Nagrodzone Złotym Medalem MTP FARMA w Poznaniu, w 2007 roku.

Cechy odmiany GRENADO:
- Odmiana półkarłowa
- Wyróżnia się bardzo wysokim potencjałem plonowania w różnych warunkach glebowo – klimatycznych
- Jest jedna z najkrótszych odmian wśród pszenżyt zarejestrowanych w Polsce
- Posiada bardzo dobrą odporność na wyleganie
- Charakteryzuje się średnio wczesnym terminem dojrzewania oraz dobrą odpornością na większość chorób, uwaga jednak na rdzę żółtą!
- Jest to odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości
- Grenado jest już szeroko uprawiane w Europie
- Według badań polskich i niemieckich Grenado charakteryzuje się dużą przydatnością dla przemysłu spirytusowego (wysoki uzysk spirytusu)
- Atutem tej odmiany jest duża odporność na zakwaszenie gleby, co sprawia, że Grenado może być uprawiane również na glebach słabych
- Pszenżyto to odznacza się dobrą zdolnością krzewienia, dlatego wymaga rzadszych siewów – około 320 -350 nasion na 1 m2, co daje około 130-150 kg nasion na ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%

GRENADO pszenżyto DANKO JAGRO materiał siewny 1   GRENADO pszenżyto DANKO JAGRO materiał siewny 2

 PALERMO pszenżyto DANKO JAGRO materiał siewny
!! STABILNY, WYSOKI PLON !!

Cechy odmiany PALERMO:
- Odmiana pszenżyta ozimego o bardzo wysokim i stabilnym plonie
- Wykazuje nadzwyczajną zdrowotność, szczególnie odporna jest na rdze brunatną, choroby podstawy źdźbła, rynchosporiozę, septoriozę plew i fuzariozę kłosów
- Posiada słomę o tradycyjnej długości, przy czym wykazuje bardzo dobrą odporność na wyleganie
- Bardzo dobra zimotrwałość, oceniona na 6 w skali 90
- Ziarno Palermo jest grube, o wysokiej gęstości i zawartości białka
- Odmiana o bardzo dobrej się krzewistości
- Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 320-360 kiełkujący ziaren na m2 (ca 140-170 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii wysiewu normę należy zmniejszyć o 10%. W siewach opóźnionych normę wysiewu należy zwiększyć o 10%

PALERMO pszenżyto DANKO JAGRO materiał siewny 1  

PALERMO pszenżyto DANKO JAGRO materiał siewny 2
 TWINGO - pszenżyto ozimeARKADIA - pszenica ozima
 TWINGO pszenżyto DANKO JAGRO materiał siewny 
!! Krótkie, sztywne, wczesne i zimotrwałe !!

Cechy odmiany TWINGO:
- Nowa odmiana pszenżyta ozimego o skróconym źdźble i bardzo dobrej odporności na wyleganie, polecana do intensywnej technologii uprawy
- Plonuje dobrze na obszarze całego kraju, szczególnie wysoko w rejonie centralnej, zachodniej i północno-zachodniej Polski
- Posiada bardzo dobrą zimotrwałość. Nr 1 w przezimowaniu w Polsce w 2012 roku!
- Charakteryzuje się dobrą odpornością na choroby, szczególnie na mączniaka
- Ziarno tego pszenżyta jest grube, dobrze wyrównane, z niewielkim udziałem pośladu
- Twingo jest odmianą wczesną o bardzo dobrej zdolności krzewienia. Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie to 250-300 kiełkujących ziaren na 1 m2, tj. 120-150 kg/ha. W przypadku opóźnionych siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%

TWINGO pszenżyto DANKO JAGRO materiał siewny 1   TWINGO pszenżyto DANKO JAGRO materiał siewny 2
 
 ARKADIA pszenica JAGRO DANKO materiał siewny 
!! PLENNE, ZIMOTRWAŁA, O NISKICH WYMAGANIACH GLEBOWYCH !!

Nagrodzona Złotym Medalem MTP Polagra – Premiery 2014 oraz Złotym Medalem – Wybór Konsumentów Polagra 2014

Cechy odmiany ARKADIA:
- Wysokojakościowa pszenica ozima (grupa E/A)
- Odmiana wczesna, o dobrej odporności na wyleganie
- Wyróżnia się ładnym, grubym  ziarnem, o dobrym wyrównaniu i małym udziale pośladu
- Wysoka plenność na terenie całego kraju. W 2014 roku najchętniej wybierana przez rolników odmiana pszenicy ozimej
- Dobra odporność na zakwaszenie gleby daje możliwość uprawy na glebach słabszych. Pszenica o nadzwyczajnej zimotrwałości – 6,0 i dobrej zdolności krzewienia
- Bardzo wysoka odporność na fuzariozę kłosów (mykotoksyny)
- Odmiana przydatna do późnych siewów po kukurydzy
- Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu, to 360-390 kiełkujących nasion na 1m2, tj. 160-190 kg/ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%

ARKADIA pszenica JAGRO DANKO materiał siewny 1      ARKADIA pszenica JAGRO DANKO materiał siewny 2     ARKADIA pszenica JAGRO DANKO materiał siewny 3
BANDEROLA - pszenica ozimaESTIVUS - pszenica ozima
 BANDEROLA pszenica JAGRO DANKO materiał siewny  

!! KIEDY LICZY SIĘ ZIARNO, NIE SŁOMA !!

Cechy odmiany Banderola:
- Banderola jest pszenicą chlebową, grupa A/B
- Charakteryzuje się nadzwyczajną plennością zarówno na poziomie a1 (w technologii średnio intensywnej) jak i na poziomie a2 (w technologii intensywnej)
- Jest odmianą o średnio krótkiej słomie
- Charakteryzuje się dobrą odpornością na wyleganie
- Dużym atutem pszenicy Banderola jest grube ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu i niewielkiej ilości pośladu (ziarno w typie pszenicy Bogatka)
- Pszenica o dobrej odporności na porastanie ziarna w kłosie
- Banderola posiada dobrą odporność na choroby grzybowe, szczególnie na choroby podstawy źdźbła mączniaka prawdziwego oraz  rdzę brunatną
- Jest to odmiana wczesna o dobrej zdolności krzewienia
- Tak jak u wszystkich pszenic któtkosłomych warto chronić kłos i liść flagowy
- Odmiana przydatna do późnych siewów
- Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 360-400 ziaren kiełkujących na 1m2 (ca. 180-200 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%

BANDEROLA pszenica JAGRO DANKO materiał siewny 1      BANDEROLA pszenica JAGRO DANKO materiał siewny 2
 ESTIVUS pszenica JAGRO DANKO materiał siewny

!! JAKOŚĆ I JESZCZE RAZ JAKOŚĆ !!

Cechy odmiany ESTIVUS:
- Bardzo plenna pszenica jakościowa – grupa E/A
- Nadzwyczajna liczba opadania, wysoka zawartość białka i glutenu
- Ziarno grube o bardzo dobrym wyrównaniu i niskim udziale pośladu
- Rośliny średniej długości i bardzo dobrej odporności na wyleganie
- Bardzo dobra odporność na choroby, zwłaszcza na mączniaka, DTR oraz fuzariozę kłosów
- Toleruje nieuregulowane pH gleby
- Bardzo dobrze się krzewi 
- Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 370-390 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 170-190 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%

ESTIVUS pszenica JAGRO DANKO materiał siewny 1   ESTIVUS pszenica JAGRO DANKO materiał siewny 2
BOGATKA - pszenica ozimaMEWA - pszenica ozima
 BOGATKA pszenica JAGRO DANKO materiał siewny
!! PSZENICA O NAJGRUBSZYM ZIARNIE, DO WSZECHSTRONNEGO WYKORZYSTANIA !!

Nagrodzona Złotym Medalem MTP - Polagra w 2006 r. 

Cechy odmiany Bogatka:
- Jest to odmiana chlebowa (B), przydatna do uprawy w całym kraju, o bardzo dobrym i stabilnym w latach plonowaniu
- Posiada wysoką zawartość glutenu o niskiej rozpływalności
- Charakteryzuje się bardzo dobrą mrozoodpornością ocenioną na 6 w skali 9 stopniowej i dobrą odpornością na popularne choroby grzybowe pszenic
- Jest odmianą wczesną o sztywnej, niewysokiej słomie odpornej na wyleganie i o zdrowym, zbitym kłosie
- Nasiona Bogatki są bardzo dobrze wypełnione, o wysokiej masie 1000 ziaren oraz dobrym wyrównaniu i niskim udziale pośladu
- Przydatna do uprawy również na słabszych stanowiskach ale zasobnych w potas
- Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 380-400 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 190-210 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%

BOGATKA pszenica JAGRO DANKO materiał siewny 1

BOGATKA pszenica JAGRO DANKO materiał siewny 2
   MEWA pszenica JAGRO DANKO materiał siewny

!! MAŁO WYMAGAJĄCA OSTKA !!    dzik

Cechy odmiany MEWA:
- Odmiana pszenicy ozimej typu chlebowego – B, oścista, odpowiednia na cele młynarsko-piekarskie
- Daje wysokie plony na terenie całego kraju
- Cechuje się bardzo dobrą mrozoodpornością i dobrą odpornością na większość chorób
- Mewa ma duże, dorodne ziarno o bardzo dobrej wymiałowości mąki, dużej zawartości białka i glutenu dobrej jakości
- Jest odmianą wcześnie dojrzewającą, przydatną do uprawy na różnych rodzajach gleb, ze wskazaniem na gleby kompleksu pszennego -średniego
- Odmiana posiada średnią odporność na porastanie ziarna w kłosach
- Zbioru nasion należy dokonać bezpośrednio po uzyskaniu przez odmianę dojrzałości
- Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 380-450 kiełkujących ziaren na m2 (ca. 180-220 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%

MEWA pszenica JAGRO DANKO materiał siewny 1    
MEWA pszenica JAGRO DANKO materiał siewny 2      
SAILOR - pszenica ozimaDIAMENT - DAŃKOWSKIE żyto ozime
 SAILOR pszenica JAGRO DANKO materiał siewny
!! WYSOKA JAKOŚĆ ZIARNA, DOBRA ZIMNOTRWAŁOŚĆ !!

Cechy odmiany Sailor:
- Odmiana jakościowa – grupa A, o wysokich parametrach jakościowych ziarna, tj. wysokiej zawartości białka i glutenu
- Średnio wczesna, o rewelacyjnym plonowaniu  we wszystkich rejonach kraju
- Posiada doskonałe cechy adaptacyjne do róznych warunków klimatyczno-glebowych. Poza Polską zarejestrowana jest w Niemczech, Austrii, Czechach i Białorusi. Jest w badaniach rejestrowych w Rosji, na Łotwie, Litwie i Estonii
- Dobra odporność na choroby
- Sailor posiada grube ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu i niewielkim udziale pośladu
- Rośliny średniej długości  i dobrej odporności na wyleganie
- Dobra zdolność krzewienia
- Wysoka zimotrwałość
- Odmiana idealna do późnych siewów po kukurydzy i burakach
- Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 360-400 kiełkujących ziaren na 1m2 (ca. 180-200 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%

SAILOR pszenica JAGRO DANKO materiał siewny 1
SAILOR pszenica JAGRO DANKO materiał siewny 2
 DIAMENT Dańkowskie żyto JAGRO DANKO materiał siewny
!! DIAMENT WŚRÓD ZBÓŻ !!

Cechy odmiany Diament:
- Żyto Dańkowskie Diament jest odmianą populacyjną należącą do grupy najwyższej plonujących odmian żyta na terenie  Polski
- Odmiana o dobrej odpornością na choroby
- Rośliny są średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie
- Ziarno wyrównane o średnio wysokiej masie 1000 nasion i dużej gęstości w stanie zsypnym
- Dużym atutem żyta Dańkowskie Diament jest bardzo dobra jakość ziarna, przez co idealnie nadaje się do uprawy na cele młynarsko-piekarskie. Wynika to z faktu posiadania wysokiej liczby opadania, dużej lepkości maksymalnej kleiku skrobiowego oraz wysokiej końcowej temperatury kleikowania
- Dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie sprawia, że w latach o niekorzystnych warunkach pogodowych w czasie zbioru długo utrzymuje dobrą jakość
- Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 280-320 ziaren kiełkujących na 1 m2   (ca 90-110 kg/ha). Przy terminie opóźnionym zleca się normę wysiewu zwiększyć o 10%. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, wysiew należy zmniejszyć o 10%


DIAMENT Dańkowskie żyto JAGRO DANKO materiał siewny 1
DIAMENT Dańkowskie żyto JAGRO DANKO materiał siewny 2
smolice
 WYDMA - pszenica ozimaZAWISZA - pszenica ozima 

WYDMA Pszenica Materiał siewny Jagro

!! ZIMNOTRWAŁA !!

Cechy odmiany WYDMA:
- wysokoplenna odmiana jakościowa (grupa A) o wysokim wskaźniku sedymentacji (SDS)
- rośliny niskie o dużej odporności na wyleganie
- ziarno czerwone, dobrze wyrównane, o wysokiej zawartości białka i glutenu
- odporna na mączniaka, septoriozę plew, fuzariozę kłosów
- duża liczba opadania, dobra wydajność ogólna mąki
- termin kłoszenia i dojrzewania średni, odporna na porastanie w kłosie

ZAWISZA Pszenica Materiał siewny Jagro

!! WYSOKIE PARAMETRY JAKOŚCIOWE !!

Cechy odmiany ZAWISZA:
- odmiana jakościowa gr. A, o bardzo wysokiej zawartości białka i glutenu
- wysokoplenna przy intensywnych warunkach uprawy
- odporna na wyleganie, osypywanie ziarna i porastanie w kłosie
- odporna na mączniaka, septoriozę liści i plew oraz choroby podstawy źdźbła
- tolerancja na zakwaszenie gleby: średnia
- termin kłoszenia i dojrzewania średni
HORYZO - żyto ozimeROSTOCKIE - żyto zime

HORYZO Żyto Materiał siewny Jagro

!! STABILNE I WYSOKIE PLONOWANIE W 3 OSTATNICH LATACH w PDO !!

2014 - 101,9% (68,7 dt/ha) w a1 i 101,6% (82,7 dt/ha) w a2

2013 - 101,5% (62,2 dt/ha) w a1 i 101,7% (72,9 dt/ha) w a2

2012 - 102,0% (74,4 dt/ha) w a1 i 101,3% (84,2 dt/ha) w a2


Cechy odmiany HORYZO:
- wysoki potencjał plonowania w różnych warunkach glebowo-klimatycznych
- ziarno bardzo dobrze wyrównane, o wysokiej MTZ i wysokiej zawartości białka
- rośliny średniej wysokości o długim, eliptycznie wydłużonym kłosie
- dobra odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i rdzę źdźbłową
- odmiana tolerancyjna na zakwaszenie gleby
- bardzo dobra zdolność regeneracyjna po wystąpieniu pleśni śniegowej


ROSTOCKIE Żyto Materiał siewny Jagro


Cechy odmiany ROSTOCKIE: 
- bardzo dobra plenność w całym kraju, szczególnie w rejonie południowo - wschodnim
- duża odporność na mączniaka i rdzę źdźbłową oraz na porastanie ziarna w kłosach
- rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie
- wyższa masa 1000 ziaren o dużej zawartości białka
- średnio tolerancyjna na zakwaszenie gleby, dobra mrozoodporność
- termin kłoszenia i dojrzewania średni

BOROWIK - przenżyto ozime 
BOROWIK pszenżyto JAGRO HR STRZELCE materiał siewny

Cechy odmiany BOROWIK:
- Odmiana posiada wysokie i sztywne źdźbło
- Wysoką odporność na wyleganie 
- Dobrą mrozoodporność
- Charakteryzuje się podwyższoną tolerancją na zakwaszone gleby

BOROWIK pszenżyto JAGRO HR STRZELCE materiał siewny 1BOROWIK pszenżyto JAGRO HR STRZELCE materiał siewny 2
BOROWIK Pszenżyto Materiał siewny JAGRO

Poplony

Rośliny poplonowe uprawiane są między dwoma plonami głównymi. Wykorzystywane są na zbiór zielonej masy, na zielonkę, siano, kiszonkę lub na przyoranie jako zielony nawóz. Uprawa poplonu nie ogranicza się tylko dla produkcji paszy dla zwierząt, ale ma ogromne znaczenie dla zwiększenia biologicznej aktywności i żyzności gleby. Działa to strukturotwórczo i wzbogaca glebę w składniki mineralne, głównie w azot (przez rośliny motylkowe).

Nawóz zielony to zielona masa roślinna pozostawiona w glebie. Zwykle roślina przeznaczona na zielony nawóz uprawiana jest na polu, często jako poplon (międzyplon), a następnie wprowadzana do gleby.

Wpływ roślin poplonowych na glebę:
- chronią glebę przed wysuszeniem jak i przed obfitymi opadami, w ten sposób sprzyjają rozwojowi mikroorganizmów i hamują wzrost chwastów

- wzbogacają glebę w związki azotu (głównie rośliny motylkowe)
- biorą udział w tworzeniu próchnicy, dzięki czemu zwiększają ilość materii organicznej i zdolność gleby do gromadzenia wody
-dzięki rozbudowanemu i głębokiemu systemowi korzeniowemu przyczyniają się do spulchnienia gleby i do wydobycia składników mineralnych z głębokich warstw 
- chronią glebę przed wypłukiwaniem składników odżywczych, które są wiązane przez rosnącą masę roślinną
- poprawiają aktywność biologiczną mikroorganizmów i wpływają pozytywnie na strukturę gruzełkowatą gleby
- zmniejszają zasolenie gleby spowodowane nadmiernym stosowaniem nawozów sztucznych

W naszej ofercie roślin poplonowych znajdziecie Państwo m.in. Gorczycę, Facelię, Peluszkę i Łubin.
Gorczyca
 
Gorczyca Jagro poplon srodki ochrony roslin

Termin siewu:  15 III - 15 IX
Typ gelby: średniociężka 
Norma siewu nasion (g/m2) : 2 - 3
Głębokość siweu (cm): 0 - 3

Facelia

Facelia Jagro poplon srodki ochrony roslin

Termin siewu:  15 IV - 1 IX
Typ gelby: lekka - ciężka
Norma siewu nasion (g/m2) : 1,5 - 3
Głębokość siweu (cm): 0,5 - 2 

Peluszka

Peluszka Jagro poplon srodki ochrony roslin

Termin siewu:  1 III - 25 VIII 
Typ gelby: lekka - ciężka 
Norma siewu nasion (g/m2) : 20 
Głębokość siweu (cm): 2 - 6  

Łubin
 
Łubin Jagro poplon srodki ochrony roslin
Termin siewu:  1 IV - 1 VIII 
Typ gelby: lekka - piaszczysta do gliniastej
Norma siewu nasion (g/m2) : 20
Głębokość siweu (cm): 2 - 4   

Trawy

 Barenbrug Jagro srodki ochrony roslin
Polska łąka i pastwiska
 Barenbrug Jagro Polska łąka i pastwisko srodki ochrony roslin
Polska łąka i pastwiska

Doskonała mieszanka traw i koniczyny białej przeznaczona głównie do użytkowania pastwiskowego. Doskonale sprawdza się w użytkowaniu przemiennym dając wysokie plony zielonki. Mieszanka odporna na okresowe niedobory wody w glebie, wiernie plonując w warunkach stresowych.

 Rolimpex nasiona Jagro srodki ochrony roslin
Eliza
Trawa Eliza Jagro środki ochrony roślin
Eliza


Nasiona trawy Eliza sprawdzają się do zakładania trawników wokół domu. Trawa jest oporna na częste użytkowanie i deptanie. Zmieszanie różnych gatunków traw sprawia, że trawa jest bardziej odporna na szkodniki i choroby. Gęsty trawnik nie żółknie i jest wytrzymały na koszenie mechaniczne. Dzięki niemu ogród wygląda świeżo i zielono.

Safari
 Trawa Safari Jagro środki ochrony roślin
Safari

Mieszanka najwyższej jakości dekoracyjnych gatunków traw, polecana do obsiewania terenów nasłonecznionych. Gatunki wchodzące w skład mieszanki doskonale znoszą okresowe niedobory wody w glebie. Tworzą zwartą, równą darń, charakteryzującą się pięknym zielonym kolorem. Sprawdzają się na terenach rekreacyjnych, trawnikach ozdobnych i ogrodach przydomowych.

Skład:
Rajgras angielski: 20%
Rajgras angielski: 20%
Kostrzewa czerwona: 35%
Kostrzewa czerwona: 10%
Kostrzewa owcza: 10%
Wiechlina łąkowa: 5%

Garden Mix
 Trawa Garden Mix Jagro środki ochrony roślin
Garden Mix

Jest to dekoracyjna mieszanka traw gazonowych, która znajdzie zastosowanie w miejscach zacienionych - parkach, mało nasłonecznionych ogrodach czy pod koronami drzew. Nie wymaga częstego koszenia.

Skład mieszanki:

Życica trwała: 30%
Wiechlina łąkowa: 5%
Wiechlina łąkowa: 5%
Kostrzewa murawowa/owcza: 10%
Kostrzewa czerwona: 25%
Kostrzewa czerwona: 20 %
Mietlica pospolita: 5%
Sport Mix
 Trawa Sport Mix Jagro środki ochrony roślinSport Mix

Jest to mieszanka traw gazonowych, która sprawdzi się na obiektach sportowych i rekreacyjnych, zwłaszcza boiskach i placach zabaw. Charakteryzuje ją odporność na deptanie oraz zgniatanie. 

Skład mieszanki:

Życica trwała: 25%
Życica trwała: 20%
Życica trwała: 15%
Wiechlina łąkowa: 5%
Wiechlina łąkowa: 5%
Kostrzewa czerwona: 30%

 PNOS JAGRO środki ochrony roślin
Mieszanka Traw Sport
Trawa Sport Jagro środki ochrony roślin
Sport 

Mieszanka traw polecana na boiska, stadiony, tereny sportowe. Tworzy gęstą, trwałą darń o intensywnym zielonym zabarwieniu. Odporna na deptanie. Wolno odrasta po koszeniu.

Skład:
- Życica trwała - 50%
- Kostrzewa czerwona - 20%
- Kostrzewa trzcinowa - 20%
- Wiechlina łąkowa - 10%

Mieszanka Traw Gazon
Trawa Gazon Jagro środki ochrony roślin

Gazon

Mieszanka traw dekoracyjno-sportowa przeznaczona na przydomowe trawniki, do ogrodów, na lekkie użytkowanie sportowe. Tworzy gęstą, trwałą darń o intensywnym zielonym kolorze. Przeznaczona na wszystkie typy gleb. Odporna na deptanie. Wolno odrasta po koszeniu.

Skład:
- Kostrzewa czerwona - 50%
- Życica trwała - 40%
- Kostrzewa szczeciniasta/murawowa - 5 %
- Wiechlina łąkowa - 5%