•  0008s 0001 photodune 353363 contract m
  •  0008s 0000 photodune 369239 contract m

Maisadour

Maïsadour jest znacząca francuską grupą działającą w agrobiznesie. Dzięki tworzącym ją działom zajmującym się produkcją zwierzęco - roślinną, utworzyła przedsiębiorstwo agro-przemysłowe o zasięgu międzynarodowym oparte na silnych relacjach zarówno z producentami rolnymi, jak i przetwórcami produktów rolnych.

Nasiona to punkt wyjściowy całego łańcucha produkcji rolniczej i żywnościowej. Aby zapewnić jak najlepszą jakość swoich nasion fi rma Maisadour Semences wraz z grupą STIMUL (Centrum Badań Jakości Sanitarnej Odmian) prowadzi obszerne badania nad zdrowotnością odmian. Szczególnie koncentrujemy się na sprawdzaniu tolerancji kukurydzy na grzyby z rodzaju fuzarium oraz badamy toksyczność produkowanych przez nie mykotoksyn. Nasze prace w tym zakresie odbywają się na trzech zasadniczych poziomach:

1 - selekcja odmian tolerancyjnych na fuzarium,
2 - zachowanie odmian w trakcie wegetacji w różnych warunkach klimatycznych,
3 - wpływ zróżnicowanych czynników agrotechnicznych. 

news 5872-4e9e697755065